A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola a 2012/2013-as tanévben is megrendezi a BARANYA MEGYEI IRODALMI VERSENYT a város és a megye 11-12. évfolyamos tanulóinak.

 

Kedves olvasó és irodalomszerető Diákok, kedves Kollégák!

 

A verseny témája: HORVÁTH VIKTOR TÖRÖK TÜKÖR c. regénye (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2009)

Hozzá kapcsolódó tananyagtartalmak: a mese, a monda, az anekdota, az önéletírás, az emlékirat, a kalandregény, a történelmi regény műfaji hagyományai.

A verseny menete:
Az iskolákat háromfős csapatok képviselik, egy iskola több (legfeljebb három) csapatot indíthat. A csapatok teljesítményét értékeljük.
 

A verseny írásbeli részből, előre elkészített feladatokból, valamint szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli forduló külön időpontban lesz.

  •    Írásbeli forduló: 2013. március 4. (hétfő) 14-15.30-ig.
  •    Szóbeli forduló: 2013. március 8. (péntek) 9-14-ig.

(1-2 nap eltérés lehet a szóbeli időpontjában attól  függően, hogy mikor ér rá a szerző.)
 

A jelentkező csapatok számától függően a szóbeli fordulót két részben bonyolítjuk le. A szóbeli forduló első részében a csapatok bemutatják, felolvassák az előre kiadott feladatokat. A második körbe az írásbeli, valamint a szóbeli első körében szerzett pontok alapján 5-6 csapat juthat be.

 A csapatok játékos, problémamegoldó, szövegértést és kreatív szövegalkotást igénylő feladatokat kapnak, amelyek az önálló jelentésteremtés, elemzés, bennfoglalás, értékelés tudásszintjeihez kapcsolódnak, és az ismertetés, értekezés, érvelés, vita, illetve illusztráció műfajaiban valósulnak meg.

Előzetes feladatok, melyeket a szóbeli fordulón kell bemutatni, előadni:

  • 1.    Készítsetek a regény egyik helyszínéhez, Kantavárhoz illusztrációt, térképet vagy makettet tetszőleges technikával A/3-as méretben!
  • 2.    „Ugyanaz a képmás volt bennük. Ráismertem, Amína volt, az anyám. Olyan, mint amikor gyerekkoromban utoljára láttam.” Az idézetben szereplő Amína élete, sorsa titokban marad a műben. Írjátok meg a prózavilágba illeszkedő történetét körülbelül 1500 leütésnyi terjedelemben!


Kötelező irodalom
Bagi Zsolt: Mi, filológusok, a városunk és lakói – Horváth Viktor: Török tükör, Jelenkor, 2010. április 469-472.
Csuhai István: Pécsi csillagok, Élet és Irodalom, 2009. június 5.
http://www.es.hu/csuhai_istvan;pecsi_csillagok;2009-06-09.html
Ughy Szabina: Felnőttmese – Horváth Viktor: Török tükör.
http://www.szepirodalmifigyelo.hu/pdf/2010/10-1-012_latoszog_horvath-ughy.pdf

Ajánlott irodalom
Sántha József: A gyűrű urai – Horváth Viktor: Török tükör, Jelenkor, 2010. április 464-468.
Ficsor Benedek: Tükör által kifordítva.
http://www.litera.hu/hirek/tukor-altal-kiforditva
Keresztesi József: Fenn a térképen.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1644/horvath-viktor-torok-tukor/


Jelentkezési határidő: 2013. február 18. (hétfő).
Jelentkezés az iskola címén, írásban vagy faxon Maul Borbála munkaközösség-vezetőnél.


A nevezési díj 3000 forint csapatonként, melyet a 10024003-00282716-00000000 számlaszámra „Babits 36617” megjegyzéssel kérünk átutalni, ill. az összeget csekken is be lehet fizetni (mely átvehető az iskola gazdasági irodájában). A versenyre kérjük elhozni a befizetést igazoló dokumentumot.

Minden jelentkezőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

 

A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola vezetősége és magyar munkaközössége

 

 


Tavalyi versenyünk képanyagát az alábbi galériában megtekinthetik


25. Baranya Megyei Irodalmi Verseny