Kedves Érdeklődők!

Az alábbiakban ismerjék meg iskolánkat, képzési kínálatunkat:

Sulyok Andrea
intézményegység-vezető

Diákjaink véleménye a gimnáziumról

A 2021/2022-es tanévben a következő osztályokat indítjuk:

Leendő osztályfőnökeink a 2021/2022-es tanévben

 

A beiskolázással kapcsolatos további tudnivalókért kattintson ide


Osztálytípusok bemutatása

Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9. A)

Tagozatkód: 0001, 0002

Az osztályba egyrészt (0001) olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira és emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz. Az osztály másik részét (0002) igazolt kosárlabdázó sportolók adják.

Az osztályban első idegen nyelvként angol vagy német nyelvi képzést folytatunk. Második idegen nyelvként angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. A jelentkező diákoknak a központi írásbelin kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. 

A sportágismereti és kosárlabda osztálytípusról bővebben itt érdeklődhetnek: kopeczky.peter@pte.hu

Kopeczky Péter
Testnevelés munaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0001 sportágismereti osztályban:

Az alkalmassági vizsgán nyújtott teljesítményt 0-50 pontig értékeljük. Ebből a gyakorlati vizsga 40 pont, a szóbeli elbeszélgetés 10 pont, további plusz pont adható (1-5 pont).

A vizsga két részből áll. A végleges pontszámításhoz figyelembe vesszük a kiemelkedő sporttevékenységet. A lányok és fiúk külön listán szerepelnek, a végső pontszámításnál egyesítjük a listákat. 

Ha a jelölt a gyakorlati alkalmassági vizsgán 30 pontot szerez (75%), 1-5 pontot (2-10%) jóváírunk a következő szempontok szerint:

 • Diákolimpia 1-3 hely
 • OB 1-3 hely
 • Nemzetközi verseny 1-6 hely
 • EB 1-10 hely
 • VB -1-10 hely
 • Válogatottság
 • Válogatott kerettagság

Minden esetben a legkedvezőbb jogosultságot vesszük figyelembe a hivatalos igazolás esetén.

A gyakorlati vizsga feladatai:

Általanos sportágismereti osztály alkalmassági vizsgaanyag letöltése (PDF fájl)
Gyakorlati vizsga kép anyag letöltése (video fájl)

1. Gimnasztika

 1. gyakorlat: mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, időre
 2. gyakorlat: hanyatt fekvésből emelkedés lebegőülésbe, időre
 3. gyakorlat: nyújtón-függésben karhajlítás és nyújtás
 4. gyakorlat: kötélmászás/függeszkedés

2. Torna

 1. gyakorlat: guruló átfordulás előre
 2. gyakorlat: guruló átfordulás hátra
 3. gyakorlat: fejenállás/fejállás
 4. gyakorlat: kézenállás/kézállás
 5. gyakorlat: dobbantó használat

3. Atlétika

 1. gyakorlat: helyből távolugrás
 2. gyakorlat: két kezes hajítás hátra
 3. gyakorlat: ingafutás

4. Sportjátékok

 1. gyakorlat: kézilabda – „falrapassz”, időre
 2. gyakorlat: kosárlabda – szlalom labdavezetés időre

A szóbeli elbeszélgetés témakörei

1. Sportesemények napjainkban
2. Egyéni ambíciók
3. Sportágam felkészítési és versenyrendszere
4. Gyakorlati alkalmassági vizsgával kapcsolatos ismeretek

Fontos tudnivalók az alkalmassági vizsgához:

 • Az alkalmassági vizsga megkezdésének feltétele: az egészségügyi alkalmasságáról szóló igazolás fénymásolatának leadása. Ez igazolja, hogy a jelölt egészségügyi állapota alapján képes teljesíteni az osztályprofil tantervét. 
 • Bármely tematikus egység (gimnasztika, torna, sportjátékok, atlétika)  sikertelen teljesítése (0 pont) az alkalmassági vizsga sikertelenségét jelenti, azaz a lehetséges 50 pont megszerzése helyett 0 pont kerül beszámításra, függetlenül a többi próba eredményétől.

 

Szóbeli felvételi tematika a 0002 kosárlabda osztályban:

A kosárlabda osztályba jelentkező tanulók szóbeli felvételin vesznek részt.

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Ráhangoló beszélgetés, amelynek témája: Pécs város kulturális életének egy eseményéről (színházi előadás, film, koncert stb.) értékelő/ajánló beszámoló tartása és/vagy a legutolsó olvasásélmény ismertetése/értékelése.

3. Ismeretlen szöveg olvasása 20-21. századi szerzők műveiből (blattoló olvasás), a szöveg értelmezése, beszélgetés a témáról. (Értékelt kompetenciák: motiváltság, elköteleződés, kommunikációs készség, tartalmi összefoglalás, reflektivitás, véleményalkotás, vélemény alátámasztása meggyőző érvekkel.)

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

 Vissza az oldal tetejére


 

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9. B) 

Tagozatkód: 0003

A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában tanulnak angol nyelvet középhaladó vagy haladó szinten, a nyelvi tudásszintjük alapján szervezett kis létszámú csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgára.

Második idegen nyelvként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Az angol nyelvi osztálytípusról bővebben itt érdeklődhetnek: tarnai.gabor@pte.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/englishinbabits

Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/englishinbabits/

 

Tarnai Gábor
Angol nyelvi munkaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0003 emelt óraszámú angol nyelvi osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása angol nyelven (ráhangolódás a vizsgára, max. 3 perc)

2. Angol nyelvű beszélgetés:  a vizsgázó részletesen kifejti ismereteit egy adott témakörből, amelynek a témái a következők lehetnek: My family/My life/Friends; My home/Houses; Shopping; Healthy life/Sports; Food/Eating habits/Eating out; Technology and science; Free time activities/Hobbies; Travelling/Holiday.

3. Angol nyelvű szituációs játék: a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, amelynek a témái a következők lehetnek: Útbaigazítás; Bemutatkozás; Telefonbeszélgetés; Diákélet, iskolai élet és tevékenységek; Ügyintézés (hivatalos és magánügyek); Az orvosnál; Programszervezés (mozi, színház program, városnézés).

A témaköröket, feladatokat mindkét esetben a vizsgázók húzzák.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Vissza az oldal tetejére


 

Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9. C)

Tagozatkód: 0004

Ebben az osztályunkban tanulóink első nyelvként a 9-10. évfolyamon heti öt, valamint a 11-12. évfolyamon heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő számú igény esetén indul), középhaladó és haladó szinten.

Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) nyelvvizsgára, amelyen a részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO- és e-learning projektekben, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőséget biztosítunk nyári németországi ösztöndíjakra is.

Második idegen nyelvként angol, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelv választható. Latin és kínai nyelv szakkörként választható. 

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, a középhaladók és haladók német nyelvű vizsgán, a kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

A német nyelvi osztálytípusról bővebben itt érdeklődhetnek: murath.eszter@pte.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/deutsch.babits

Instagram oldalunk: https://www.instagram.com/deutsch_am_babits/

Muráth Eszter
Német nyelvi munkaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0004 emelt óraszámú német nyelvi osztályban (haladóknak):

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása német nyelven (ráhangolódás a vizsgára, max. 3 perc)

2. Német nyelvű beszélgetés: a vizsgázó részletesen kifejti ismereteit egy adott témakörből, amelyek az alábbiak lehetnek: szabadidő, hobbi, család, napirend, étkezési szokások, utazás, szünidő, időjárás, divat, évszakok, lakóhely és környezete (lakás, lakókörnyezet), sport, iskola

3. Német nyelvű szituációs játék: a vizsgázó párbeszédet folytat a vizsgáztatóval egy adott témakörből, megadott szempontok alapján (útbaigazítás, program szervezése, vásárlás, főzés, orvosnál, diákélet, stb.)

A témaköröket, feladatokat mindkét esetben a vizsgázók húzzák.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Szóbeli felvételi tematika a 0004 emelt óraszámú német nyelvi osztályban (kezdőknek):

A kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 3 perc)

2. Magyar nyelvű beszélgetés: a vizsgázó részletesen beszél a nyelvtanulási motivációjáról.

Vissza az oldal tetejére


 

Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály nyelvi előkészítővel (9. D)

Tagozatkód: 0005, 0006

A természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele biológiát és fizikát (0005), másik fele biológiát és kémiát (0006) tanul emelt óraszámban. Már az előkészítő nulladik évfolyamon alkalom nyílik a biológia és kémia/fizika tantárgyak keretein belül a természettudományok tanulására (heti 2 óra biológia és heti 2 óra kémia/fizika).

A természettudományos pályákon (orvosi, kutatói, mérnöki, tanári, egészségtudományi) nélkülözhetetlen az idegen nyelvek ismerete és használata, ezért fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az érettségire és a nyelvvizsgára való felkészülés  mellett már az előkészítő nulladik évfolyamon magasabb óraszámban tanulják az angol és a német nyelvet. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angol nyelvet, második idegen nyelvként német nyelvet tanulnak. A nulladik, előkészítő évben heti 10 órában kezdő vagy haladó szinten tanulnak angolt, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában folytatják angol tanulmányaikat. Németet a nulladik, előkészítő évben heti 8 órában tanulnak kezdő vagy haladó szinten, majd a 9-12. évfolyamon heti 3 órában tanulják. A latin vagy a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

A biológia-fizika és biológia-kémia osztálytípusról itt érdeklődhetnek: vadicsko.judit@pte.hu

Vadicskó Judit
Kémia-földrajz munkaközösség-vezető

Koncz Károly
Biológia-fizika munkaközösség-vezető

Szóbeli felvételi tematika a 0005 emelt óraszámú biológia-fizika osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Tételkifejtés: a vizsgázó több feladatból álló kérdéssort válaszol meg, mely lefedi az alábbi témaköröket:

Biológia: rendszertan, anyagok körforgása, táplálékláncok, táplálékpiramisok, táplálkozási kapcsolatok, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.

Fizika: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú gyorsuló mozgás (szabadesés), erő, Newton- törvények, munka, energia, hő, teljesítmény, egyensúly, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, egyenáramú áramkörök.

Szóbeli felvételi tematika a 0006 emelt óraszámú biológia-kémia osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2.  Tételkifejtés: a vizsgázó több feladatból álló kérdéssort válaszol meg, mely lefedi az alábbi témaköröket:

Biológia: rendszertan, anyagok körforgása, táplálékláncok, táplálékpiramisok, táplálkozási kapcsolatok, állati szövetek, zárvatermő növények szervei, ember táplálkozása, légzése, keringése, kiválasztása, mozgása és kültakarója.

Kémia: kémiai anyagok csoportosítása, az atomok felépítése, a periódusos rendszer, kémiai kötések, anyagi halmazok, oldatok, kémiai reakciók (egyenletek rendezése, sav-bázis reakciók, redoxireakciók), szervetlen kémiai ismeretek (oxigén, klór, szén-dioxid, nitrogén, hidrogén, hidrogén-klorid, ammónia, sósav, kénsav, salétromsav, foszforsav, mészkő, konyhasó, nátrium-hidroxid, nemesgázok)

A tételeket a vizsgázók húzzák. A felkészülésre 20 percet kapnak előzetesen.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Szóbeli felvételi vizsga menete mindkét tárgynál:

A tételhúzást (több feladatból álló kérdéssor, mely lefedi a felvételi témaköreit) megelőzően a vizsgázók felkészülési időt kapnak, majd a felelet során a jegyzeteiket felhasználva kifejtik a válaszaikat. A felelet időtartama tantárgyanként maximálisan 10 perc. A kémia vizsgán periódusos rendszert biztosít a bizottság (de a tanuló a sajátját is használhatja). Kérjük, hogy a vizsgázók tollat hozzanak magukkal.

Vissza az oldal tetejére


 

Emelt óraszámú matematika-informatika osztály (9. E) 

Tagozatkód: 0007

Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve az informatikát. A képzés biztosítja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését, illetve a sikeres továbbtanulást. A matematikát a 9-10. évfolyamon heti 4 órában, a 11. évfolyamon heti 5 órában (további +2 óra választható), a 12. évfolyamon heti 6 órában (további +2 óra választható) tanítjuk.

Az informatika tananyag az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltető vizsga eredményes letételét biztosítja. Az informatikát a 9. évfolyamon heti 3 órában, a 10-11. évfolyamon heti 2 órában tanítjuk (további +2 óra választható a 11-12. évfolyamon). A multimédiás dokumentumkészítés, valamint az adatkezelés elsajátítása mellett a programozás magas szintű oktatásával, 3D nyomtató szakkörrel segítjük a tanulók továbbtanulását, továbbá az emelt szintű érettségi vizsga letételét.

A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsőként angolt kezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, olasz, orosz vagy spanyol választható. Latin és kínai szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Fodorné Somogyi Emőke
Matematika-informatika munkaközösség-vezető

A matematika-informatika osztálytípusról itt érdeklődhetnek: somogyi.emoke@pte.hu

Szóbeli felvételi tematika a 0007 emelt óraszámú matematika-informatika osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Tételkifejtés: a vizsgázó egy tételt húz, amely három feladatot tartalmaz az alábbi témakörökből:

Műveletek természetes-, egész-, tört-, tizedes tört számokkal; Hatványozás; Műveletek algebrai kifejezésekkel; Egyenletek, egyenlőtlenségek, Szöveges feladatok; Elemi függvények; Oszthatóság; Logikai feladatok; Egyszerű összeszámlálási feladatok; Egybevágósági transzformációk; Nevezetes síkidomok tulajdonságai; Pitagorasz-tétel; Kocka, téglatest, hasáb felszíne, térfogata

A tételeket a vizsgázók húzzák. A felkészülésre 20 percet kapnak előzetesen.

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Vissza az oldal tetejére


 

Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9. F)

Tagozatkód: 0008

Ebben az osztálytípusban a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat és történelmet (az új kerettanterv szerint 1-1 plusz órában évfolyamonként). Elsősorban azokat a 8. évfolyamos tanulókat várjuk az osztályba, akik elkötelezettek abban, hogy tanulmányaikat valamely bölcsészeti (magyar irodalom, nyelvészet, idegen nyelvek, esztétika, média stb.) vagy társadalomtudományi (történelem, szociológia, pszichológia, néprajz stb.) irányban folytatják. Az ebben az osztályban folyó képzés célja továbbá a kultúra és művészetek iránti nyitottságra nevelés. Az osztályokban felmenő rendszerben minden évben tartunk egy tematikus modulhetet. Olyan témákat (pl. archetípusok, toposzok a művészetekben) kínálunk a tanulóknak, amelyek túllépnek egy-egy tantárgy keretein, és több tantárgy együttműködésével mélyítik el és szintetizálják tudásukat. 

A tanulóknak két idegen nyelvet tanulnak: elsőként angolt vagy németet, másodikként angol/német, francia, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin és a kínai nyelv szakkörként választható.

A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli felvételin kell részt venniük.

Engel Mária
Történelem munkaközösség-vezető

A humán osztálytípusról itt érdeklődhetnek: maul.borbala@pte.hu

Szóbeli felvételi tematika a 0008 emelt óraszámú humán tantárgyak osztályban:

1. A felvételiző tanuló rövid bemutatkozása  (ráhangolódás a vizsgára, max. 2 perc)

2. Ráhangoló beszélgetés, amelynek témája: Pécs város kulturális életének egy eseményéről (színházi előadás, film, koncert stb.) értékelő/ajánló beszámoló tartása és/vagy a legutolsó olvasásélmény ismertetése/értékelése.

3. Ismeretlen szöveg olvasása 20-21. századi szerzők műveiből (blattoló olvasás), a szöveg értelmezése, beszélgetés a témáról. (Értékelt kompetenciák: motiváltság, elköteleződés, kommunikációs készség, tartalmi összefoglalás, reflektivitás, véleményalkotás, vélemény alátámasztása meggyőző érvekkel.)

A szóbeli vizsga időtartama egy-egy vizsgázót tekintve maximálisan 15 perc lehet.

Minden osztálytípusra vonatkozik: a második idegen nyelv választása során egy adott nyelvből történő túljelentkezés esetén azok a tanulók élveznek előnyt, akik magasabb felvételi pontszámmal jutnak be iskolánkba. Az idegen nyelvi csoportok minimum 10 fővel indíthatók, maximum 16 fősek lehetnek.

Vissza az oldal tetejére


 

Osztályfőnökök bemutatkozása

Leendő osztályfőnökeink a 2021/2022-es tanévben:

0001/0002 sportágismereti és kosárlabda osztály (9.A )

Ágoston Vivien

Testnevelés – gyógytestnevelés szakos tanár vagyok. A Babits Gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. 18 éve vagyok a tanári pályán, ebben az iskolában 2019 szeptembere óta tanítok. A 2021-ben induló 9. A lesz a negyedik osztályom. Számomra fontos a jó osztályközösség kialakítása, az egymás iránti tiszteletet, egymás támogatása. Osztályfőnökként feladatomnak tartom ezen értékek megvalósítását, illetve minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy diákjaim bízzanak bennem, és számíthassanak rám.


0003 angol emelt óraszámú osztály (9.B)

Tarnai Gábor

Húsz éve tanítok angol nyelvet intézményünkben és több angolos osztálynak voltam már osztályfőnöke. Osztályaimmal számtalan programon vettünk részt. A tehetséggondozást kiemelt feladatnak tekintem és diákjaink az országos és regionális angol nyelvi versenyeken kiválóan szerepelnek. Rengeteg önkéntes és környezetvédelmi tevékenységet szerveztem. Az iskolai futócsapat vezetőjeként is számos versenyen szerepeltünk. Minden új dologra rendkívül nyitott vagyok!


0004 német emelt óraszámú osztály (9.C)

Muráth Eszter

A gimnáziumot ebben az iskolában végeztem, majd egyetemi tanulmányaim után itt kezdhettem el tanítani, már több mint két évtizede tanítok a Babitsban német nyelvet.

A 2021-ben induló németes osztály lesz a harmadik osztályom. Várlak Benneteket szeretettel, nem csak a német nyelv és kultúra újabb rejtelmeinek megismerésére, hanem azt is remélve, hogy az iskolánkban töltött idő alatt megtaláljátok azt, amivel a jövőben foglalkozni szeretnétek.


0005/0006 biológia-fizika és biológia-kémia emelt óraszámú osztály (9.D)

Vadicskó Judit

Biológia és kémia szakos tanárként 2005 óta dolgozom a Babits Gimnáziumban. Eddigi pályám során két D osztálynak voltam az osztályfőnöke. A 2021-ben induló nyelvi előkészítő osztály első tanévében Kovács Bálint tanár úrral együtt vezetjük majd az osztályt, utána osztályfőnök-helyettese leszek az osztálynak. Célom a természettudományos pályákra való felkészítés az iskola falain belül és kívül. Azt gondolom, hogy a jövő a természettudományokban és a természettudományos pályákon dolgozó tudatos személyiségekben rejlik. Szeretnék lehetőséget teremteni, arra, hogy diákjaim egy közösség tagjaként felismerjék helyüket a világban.

Kovács Bálint

Fizika szakos tanárként 2019 óta dolgozom a Babits Gimnáziumban, amelynek a légköre már középiskolás koromban magával ragadt, ezért egyetemi tanulmányaim után örömmel tértem vissza a Babits Gimnáziumba fizikát tanítani. Leendő osztályomnak szeretnék egy hasonló magával ragadó és motiváló környezetet teremteni. Célom egyrészt, hogy a tanítványaim kellő tudást szerezzenek a későbbi továbbtanulásukhoz, másrészt rengeteg élménnyel gazdagodjanak a középiskolai éveik során. 

 


0007 matematika-informatika emelt óraszámú osztály (9.E)

Gáspár Gábor

Gáspár Gábor vagyok. 1972-ben születtem Pécsett. A Babits Gimnáziumban érettségiztem 1991-ben. Testnevelési Egyetem után testnevelő tanári pályára léptem. Iskolánkban 20 éve  dolgozom testnevelő tanárként, mellette edzősködöm. Alapvetően diákcentrikus tanárnak érzem magam. Úgy gondolom,hogy az adott problémák okait kell megkeresni. Elsődlegesen azt megoldani. Diákjaim tanulmányi előrehaladásáért és közösségi beilleszkedéséért mindent megteszek.  Minden esetben őszinte vagyok diákjaimmal és ezt várom el viszont is. Fontosnak tartom  a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartást. Véleményem szerint a közös programoknak jelentős közösség formáló ereje van,ezért nagy hangsúlyt fektetek ezek szervezésére.


0008 humán emelt óraszámú osztály (9.F)

Bálint Andrea

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Tanárként abban hiszek, hogy iskola az életre készít fel. Saját tantárgyam szempontjából ez azt jelenti, fontos, hogy a diákok tudjanak szövegeket értelmezni és alkotni, tudjanak olvasni a sorok között, lássák meg a mögöttes tartalmakat. Merjenek gondolkodni és véleményt alkotni. Osztályfőnökként a személyes kapcsolatokat, a közös élményeket tartom lényegesnek, valamint annak a megértését és elfogadását, hogy mindenki egyedi, s ez a sokszínűség erősítheti az osztáyközösséget.

Vissza az oldal tetejére


A beiskolázással kapcsolatos további tudnivalókért kattintson ide