PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
(a volt Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola)

7633 Pécs dr. Veress Endre u. 15.
Intézményegység-vezető: Sulyok Andrea
Az intézmény OM azonosítója: 027406
Telefon: 72/503-656
E-mail: babits@babits.pte.hu
Honlap: babits.pte.hu

A beiskolázásért felelős: Betlehem Márta Sarolta intézményegységvezető-helyettes
martabetlehem@gmail.com
 
Szóbeli felvételiről tájékoztató az alábbi oldalon érhető el: Szóbeli felvételi 2018
 
A 2018/19-as tanévben indítandó osztályaink
(kattintson az osztály nevére, kódjára, vagy betüjelére az osztálytípus tájékoztatójához ugráshoz)

 

 

kód

osztályprofil

A

0011
0012

4 évfolyamos általános sportágismereti és
kosárlabda osztály

B

0013

4 évfolyamos angol emelt óraszámú osztály

C

0014

4 évfolyamos német emelt óraszámú osztály

D

0015
0016

4 évfolyamos biológia-fizika illetve
biológia-kémia emelt óraszámú

E

0017

4 évfolyamos matematika-informatika emelt óraszámú osztály

F

0018

4 évfolyamos humán tantárgyak emelt óraszámú osztály

 

A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló középiskolája a 2018/2019-es tanévben is szeretettel várja mindazon nyolcadik osztályosok jelentkezését, akik a képességfejlesztéssel összehangolt, a kor követelményeinek megfelelő versenyképes tudás megszerzésére törekszenek, s egy örökösen megújuló, alkotó kedvű közösség tagjai kívánnak lenni.

Iskolánk négy évfolyamos középiskola, s a 2018/19-es tanévben a 9. évfolyamon 6 gimnáziumi osztályt indítunk. Emelt óraszámú képzést biztosítunk az osztályprofilnak megfelelően angol, német, biológia, fizika, kémia, matematika, informatika és humán (irodalom, történelem) tantárgyakból. A sportágismereti osztályunkban heti öt, helyben tartott testnevelés óra lesz. Az idén első ízben indított humán osztálytípusban az érettségi tantárgyak és az idegen nyelvek órái kapnak nagyobb szerepet.

A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően mindegyik osztálytípus tanulója egyéni választása alapján (megfelelő számú jelentkezés esetén) a meghirdetett tantárgyakból készülhet a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra.

Az angol és a német emelt óraszámú osztályokban a tanulók magas szintű nyelvi képzésben (közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés) vesznek részt, a biológia-fizika-/kémia, valamint a matematika-informatika osztályban pedig emelt óraszámban foglalkoznak a természettudományos, illetve az osztály jellegének megfelelő tantárgyakkal. A humán osztályban a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy a humán tárgyakban ismereteiket elmélyítsék. Az általános sportágismereti osztályban az emelt szintű testnevelés érettségi mellett felkészítünk a különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira is. Az osztály egy részét igazolt kosárlabdázó sportolók adják.

Az érdeklődő tanulókat szakköri foglalkozásokon készítjük fel a megyei és az országos tanulmányi versenyekre.

Az ország többi gyakorlóiskolájához hasonlóan intézményünk is elsősorban a továbbtanulásra készíti fel diákjait, élve az egyetemmel való kapcsolat előnyeivel. A PTE Idegen Nyelvi Titkárság szervezésében kedvezményesen tehetnek nyelvvizsgát (ECL).

Iskolánkra színes diákélet, sokoldalú sport- és művészeti tevékenység jellemző: többek között színjátszó és versmondó kör, zenekar, kamarakórus és vegyeskar kínál hangulatos elfoglaltságot. Sportlétesítményeink, valamint a nyelvek és az informatika tanulásának feltételei országosan is kimagaslóak. Kiemelt törekvésünk az egészséges életmódra, családi életre és környezettudatosságra való nevelés.
 

A 2018/2019-es tanévben hat négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. Az Oktatási Hivatal által kiadott központi matematika és magyar írásbeli felvételi vizsgán minden jelentkező tanulónak részt kell vennie. Ennek megfelelően a következő módon döntünk a felvételi kérelmekről:


A maximálisan megszerezhető felvételi pont:  200 pont,
ebből:

 • legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév),
 • legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények és
 • legfeljebb 50 felvételi pont az iskola által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő tantárgyak szóbeli vizsgáinak eredménye.

Megjegyzés: a szóbeli felvétel alól a maximális 50 pont megadásával mentesítjük azokat a tanulókat, akik

 • az EMMI által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték,
 • az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
 • Iskolánk többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. Az iskolánkban végzett nyolcadik osztályos tanulók részére biztosítjuk a folyamatos továbbhaladást a gimnáziumi intézményegység osztályaiba. A továbbhaladás feltételeit Pedagógiai Programunk tartalmazza. Számukra az átlépés a gimnázium kívánt tagozatára (a felvehető maximális létszám erejéig) automatikus, közöttük az alábbi számítás szerint differenciálunk: A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem illetve az angol/német nyelvi érdemjegyek összege, maximum 50 pont.
 

A jelentkezés menete:

 • 2017. december 08. A központi matematika és magyar írásbeli vizsgára a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával kell jelentkezni bármely, központi írásbeli vizsgát szervező iskolánál (iskolánk szervez ilyen írásbeli vizsgát).
   
 • 2018. február 19. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a központilag kiadott „Jelentkezésilap”-on iskolánk titkárságára kell eljuttatni. (Az általános iskola továbbítja ezeket a tanulói jelentkezési lapokat, de egyénileg is benyújthatók.)
   
 •  A központi írásbeli vizsgák és az általunk szervezett szóbeli vizsgák helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (a volt Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola), 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.
   
 • A szóbeli felvételin kizárólag olyan kérdések és feladatok szerepelnek, amelyek az általános iskolai tanulmányokhoz kapcsolódnak.

A felvételi eljárás időpontjai:

A/ központi írásbeli felvételi időpontja:
2018. január 20. 10 óra (szombat)
Pótló: 2018. január 25. 14 óra

B/ a szóbeli felvételik időpontjai:
2018. február 26. 13 óra és/vagy
2018. március 1.  14 óra.
 

 
 
A 2017/2018-as tanévben a következő osztályokat indítjuk:
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű általános sportágismereti és kosárlabda osztály
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, angol emelt óraszámú osztály
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, német emelt óraszámú osztály
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, biológia-fizika illetve biológia-kémia emelt óraszámú osztály
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, matematika-informatika emelt óraszámú osztály
 • 4 évfolyamos, az általános kerettantervre épülő helyi tantervű, humán tantárgyak-művészetek (ének-zene, rajz és vizuális nevelés) emelt óraszámú osztály

OM: 027406
Telephely: 001

Általános sportágismereti és kosárlabda osztály (9.A)
Tagozatkód: 0011/0012

Az osztályba egyrészt (0011) olyan, a sportágak iránt érdeklődő, sportot szerető diákok jelentkezését várjuk, akik a gyakorlaton túl meg akarják ismerni a mozgások alapvető elméleti (technikai, taktikai, anatómiai, edzéselméleti) hátterét. A szakirány speciális tanterve alapján különböző felsőoktatási képzések alkalmassági vizsgáira és emelt szintű érettségire készít fel, amely bemeneti feltétel sok felsőoktatási intézménybe. Az osztályban első idegen nyelvként emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés lesz. Az osztály másik részét (0012) igazolt kosárlabdázó sportolók adják. A jelentkező diákoknak a központi írásbelin kívül alkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. 


Emelt óraszámú angol nyelvi osztály (9.B)
 
Tagozatkód: 0013

A tanulóink ebben az osztályban első nyelvként heti hat órában tanulnak angolt középhaladó vagy haladó szinten a nyelvi tudásszintjük alapján szervezett csoportokban. Tanulmányaik folyamán felkészülnek a közép- és az emelt szintű érettségire, illetve a közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgára. Második idegen nyelvként német, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, rövid bemutatkozás után angol nyelvű beszélgetést folytatnak egy-egy témáról (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal.


Emelt óraszámú német nyelvi osztály (9.C)
Tagozatkód: 0014

Ebben az osztályunkban tanulóink első nyelvként heti hat órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő számú igény esetén indul), középhaladó és haladó szinten. Az osztályban felkészítünk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) vizsgára. A vizsgán való részvétel ingyenes. Programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO- és e-learning projektekben, illetve a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvényeken való részvétel, valamint pályázati lehetőség van nyári németországi ösztöndíjakra is. Második idegen nyelvként angol, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük, a középhaladók és haladók rövid bemutatkozás után német nyelvű beszélgetést folytatnak egy-egy témáról (témakifejtés), majd egy szituációt játszanak el a vizsgáztatókkal. A kezdők magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.

 
Emelt óraszámú biológia-fizika és biológia-kémia osztály (9.D)
Tagozatkód:0015/0016
 
A természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak indítjuk ezt az osztályt. Az osztály fele a biológiát és fizikát, másik fele a biológiát és kémiát tanulja emelt óraszámban a 9. évfolyamtól. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt kezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Emelt óraszámú matematika-informatika osztály (9.E)
 
Tagozatkód: 0017 

Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát, illetve az informatikát. A képzés biztosítja az eredményes közép- és emelt szintű érettségi teljesítését, illetve a sikeres továbbtanulást. A matematikát és az informatikát választható módon heti egy órás fizikával egészítjük ki. A multimédiás dokumentumkészítés, valamint az adatkezelés elsajátítása mellett a programozás magas szintű oktatásával segítjük a tanulók továbbtanulását, továbbá az emelt szintű érettségi vizsga letételét. Az informatika tananyag az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltető vizsga eredményes letételét biztosítja. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: elsőként angolt kezdő vagy haladó szinten, másodikként német, francia, latin, olasz, orosz vagy spanyol választható. A latin harmadikként is (a második idegen nyelvre vonatkozó feltételekkel). A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli vizsgán kell részt venniük.

Emelt óraszámú humán tantárgyak osztály (9.F)
Tagozatkód: 0018 

Elsősorban a humán tárgyak iránt érdeklődőknek indítjuk ezt a gimnáziumi osztályt, és azon jó tanulmányi eredményű tanulókat várjuk, akiknek még nincs végleges továbbtanulási elképzelésük. A kilencedik évfolyamtól helyi tanterv alapján tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet és az első idegen nyelvet. Az osztályban folyó oktatás célja felkészíteni a továbbtanulásra. A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk: első idegen nyelvként angolt vagy németet tanulnak, másodikként angol, német, francia, latin, orosz vagy spanyol választható. A latin akár harmadikként is. A jelentkezőknek a központi írásbeli vizsgán kívül szóbeli elbeszélgetésen kell részt venniük.

Minden osztálytípusra vonatkozik: a második idegen nyelv választása során egy adott nyelvből történő túljelentkezés esetén azok a tanulók élveznek előnyt, akik magasabb felvételi pontszámmal jutnak be iskolánkba. 
A felvételi eljárás szabályai szerint az azonos pontszámot elérő jelentkezők azonos elbírálásban részesülnek.


Tehetséggondozó program

Az elmúlt tanévtől valamennyi 9. osztályunk sajátos tehetségfejlesztő lehetőséggel élhet. Komplex programban kapcsoljuk össze az emelt óraszámú tárgyak ismereteit a tehetségmérés során kiválasztott tanulók egyéni fejlesztésével és a délutáni órasávban évfolyamszinten működő, a diákjaink tehetségterületei szerinti tehetségműhelyekkel. Programunk a tanulók erős oldalainak fejlesztése mellett a gyenge oldalaira is koncentrál. A tanítási szünetekben tematikus tehetségtáborokban bővíthetik ismereteiket tanulóink, a tehetségműhelyekbe a 11. és a 12. évfolyamon bekapcsolódnak a PTE érintett karai, tanszékei is.

 
Felvételi előkészítők

2017. novemberétől felvételi előkészítőket tartunk.
Ezek többségén a szóbeli vizsgákra készülnek fel, illetve a testnevelési alkalmassági vizsga követelményeivel ismerkednek meg a tanulók. Egy foglalkozás a magyar nyelv központi felvételijére készít fel. A foglalkozásokon történő részvétel ingyenes. Az előkészítőkre előzetesen iskolánk honlapján lehet jelentkezni az nyílt nap után.

Az első foglalkozás 2017. november 18-án 8.30 órakor regisztrációval kezdődik.

A további időpontok:

2017. december 02. 9 óra
2018. január 13. 9 óra
2018. február 17. 9 óra

A felvételnek az előkészítőn való részvétel nem feltétele.

A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról érdeklődni az iskola titkárságán vagy Betlehem Márta Sarolta intézményegységvezető-helyettesnél (telefon: 72/503-656) lehet.

A jelentkezési lapon kérjük az osztálytípusok pontos megjelölését!
Az Nkt. 4. §-ában meghatározott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok:

Amennyiben a tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a tagintézmény-vezető bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatunk a tanulókhoz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl.: időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, stb.) vonatkozhat.

Azon tanulók, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleményének megfelelően mentesülnek a matematika tantárgy értékelése és minősítése alól, a hozott pontok számításánál a matematika helyett a magyar irodalom, a matematika írásbeli vizsga eredménye helyett a magyar nyelv írásbeli vizsga eredményét vesszük figyelembe. A helyesírás értékelése alól mentesített tanulók esetében a magyar nyelv írásbeli vizsgán a helyesírást nem vesszük figyelembe, a dolgozatot a helyesírásra adott pontszámokkal csökkentett összpontszám százalékában értékeljük. A fentiektől eltérő esetekben a szakértői vélemény illetve a szülői kérelem alapján mérlegelünk.

Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni az iskola.

A felvételi felkészüléshez sok sikert kívánunk!
 


Pécs, 2017. október 6.


Sulyok Andrea
intézményegység-vezető