Csengetési rend
2020. szeptember 3-tól

A tanév során az ebédeltetés sorrendje változni fog.