Pethőné Nagy Csilla

Pethőné Nagy Csilla
Szak:
magyar nyelv és irodalom

Email:
pethone@chello.hu

Végzettség:
magyar-történelem

Mióta tanít?
1981

Mióta tanít iskolánkban?
1989

Fogadó óra:
Csütörtök 5. óra

Fokozat:
szakvizsgázott pedagógus, szakvezető, mesterpedagógus

Kitüntetések:
Rektori Dicséret, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Emlékplakett, Magiszter-díj, Érdemes tankönyvíró, Magyar Termék Nagydíj (Irodalomkönyv 9/I-II.)

Bemutatkozás

Volt tanítványaim közt számos magyar és/vagy történelem szakos tanár van, vannak egyetemi oktatók, költők, írók, színházi szakemberek, előadóművészek. De sokan „csak” irodalomszerető és irodalomolvasó, kritikusan gondolkodó, reflexív emberek.

A szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szakán végeztem. Lányeges változást hozott tanári szemléletemben, szakmai-módszertani felkészültségemben a Magyar Olvasástársaság, a Nemzetközi Olvasástársaság és a Soros Alapítvány által szervezett meghívásos továbbképzés („Olvasással és írással a kritikai gondolkodásért”, 1998-1999). Ezen a képzésen sajátítottam el a konstruktivista, szociál-konstruktivista tanuláselméletet és a hozzá tartozó, aktív tanulói tevékenységre épülő módszertant. Ez a pedagógiai-módszertani paradigma máig alapja irodalomtanári munkámnak. 2000-től lehetőséget kaptam egy irodalomkönyv-család és egy tantárgymódszertani kézikönyv megírására, azóta folyamatosan részt veszek tananyagfejlesztéssel foglalkozó országos projektekben. 2001 és 2015 között óraadóként, illetve félállásban dolgoztam a Pécsi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalom Tanszékén és Neveléstudományi Intézetében. Máig folyamatosan vezetek pedagógus-továbbképzéseket és szakmai műhelyeket az országban és a határon túl. A folyamatos szakmai fejlődés igénye vitt mindig előre. Ez tette lehetővé, hogy egyre nagyobb hatókörben vehessek részt fontos kutatásokban, fejlesztésekben, tudásmegosztó tevékenységekben. Számomra az irodalom a szabadság nyelve, különleges út az önmegismeréshez és a világértéshez. Ezt a szemléletet és az olvasás szeretetét kínálom tanítványaim számára is.