Ma érkezett a szomorú hír, hogy iskolánk nyugalmazott igazgatónője, Szentirányi Józsefné 2023.március 3-án, 89 éves korában elhunyt.


Neve, munkássága összefonódott az Újmecsekaljai Gimázium, a későbbi Komarov Gimázium életével, hiszen annak alapításától negyed századon át egyik vezetője volt. Kezdetben igazgató-helyettes, majd 1965-től, nyugalomba vonulásáig, 1988-ig igazgatóként vezette az iskolát.
A kezdeti nehézségek után az iskola egyenletesen fejlődött. Kiváló felkészültségű tanárokkal vette körül magát, így az ismeretlen, „kültelki” iskolából hamarosan a város egyik elismert gimnáziuma lett. A hetvenes években fontos szerepe volt az új iskolaszerkezet kialakításban (postaforgalom, geodézia, testnevelés tagozat, matematika osztály, biofizika tagozat) megteremtette ezek tárgyi feltételeit is. 1975-ben készült el a tornacsarnok, majd az épület új szárnnyal bővült, helyet adva a korszerűen felszerelt természettudományos előadóknak. 1986 őszén megkezdte a tárgyalásokat JPTE akkori rektorával az egyetem gyakorló gimnáziummá alakításáról, mely sikerrel zárult. Két évvel nyugdíjazása után alakult meg az egyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma.
Az iskola megalakulásának 25 éves évfordulójára kiadott évkönyv előszavában idézte Gorkijt, mely egész élete hitvallása volt.

„Mindenben, amit az ember alkotott és alkot, benne van a lelke”
Emlékét megőrizzük!

Temetése április 3-án lesz 12 órakor a Pécsi Köztemetőben.