A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola 2013-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Már ilyen régóta létezik a „Babits”? Mikor is kezdődött?

  
1963-ban Pécsnek szüksége volt egy új középiskola alapítására, ezért létrehozta az ún. újmecsekaljai gimnáziumot, amelynek önálló épülete még nem lévén, a Bánki Donát Általános Iskolában kezdte meg a tanítást. Az új épület – amelyet Tillai Ernő tervezett – 1967 nyarán készült el a Veress Endre utcában. Más nevet is kapott: Komarov(az űrhajós ezredes után). A gimnáziumi osztályok mellett zöldség-gyümölcs kereskedelmi, felvásárló és termeltető, földmérő, majd 1968 szeptemberétől postás szakközépiskolai osztályok indultak. A sajátos munkásövezetben működő iskola kimagasló sikereket ért el gimnáziumi tagozataival (matematika, német, testnevelés),és a szakképzés területén is. 1989-tőla pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemgyakorló iskolája lett. A földmérő osztályok lassan a pécsi Vegyipari Szakközépiskolába kerültek, a négy gimnáziumi és az egy postaforgalmi szakközépiskolai osztályban az egyetem igényeihez igazodva megteremtették a hallgatók gyakorlati tanításának személyi és tárgyi feltételeit. 1990-ben új szárnnyal bővült az intézmény, ahová biológia, földrajz, rajz és fizika előadótermek, szertárak, valamint nyelvi termek kerültek. Ugyanebben az évben vette fel az iskola Babits Mihály nevét. 2011/2012-es tanévtől párhuzamosan öt gimnáziumi – angol, német, biológia-fizika, matematika-informatika, humán-művészeti – és egy szakközépiskolai – postaforgalmi-logisztika – osztályban folyik az alapképzés. 13-14. évfolyamon OKJ szakmai képzés történik az arra jelentkezőknek: logisztikai ügyintéző szak, postai üzleti ügyintéző szak, gazdasági informatikus szak. 
   2013-ban ismét bővült az épület: a 2014 szeptemberétől működésbe lépő labor „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0007 pályázat keretében jött létre. Általa a társintézményekkel való kapcsolat szorosabbá, az egyetemi szaktanszékekkel való szakmai kapcsolat intenzívebbé válik, a programban résztvevő kollégák módszertani lehetőségei kibővülnek, ismereteik megújulnak, újra és „forradalmi” módon megjelenik a kísérlet a természettudományok oktatásában, az intézmény pedig komoly tehetséggondozó központtá válhat általános és középiskolai szinten egyaránt.
 
   A mai PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola élete sokszínű. A jó képességű, tehetséges tanulókat szakmailag és pedagógiailag felkészült tanárok segítik a tanulmányi versenyeken való eredményes szerepléshez és a továbbtanuláshoz. A pezsgő diákéletet a diákönkormányzat változatos, izgalmas, érdekes programjai biztosítják. Az iskola megkülönböztetett figyelemmel foglalkozik a környezetvédelmi, az egészséges életmódra és a családi életre nevelés kérdéseivel. A kor követelményeinek megfelelően ellátott szertárak, számítástechnika-termek, nyelvi labor, könyvtár, az egyetemi hallgatók fogadására alkalmas tanári szobák, tornatermek, üvegház és kert stb. mind-mind az oktatás szolgálatában állnak. Sokféle tanórán kívüli tevékenység – reál tárgyas szakkörök, sport- és kulturális programok, színjátszás, versmondókör, zenekar, kórus, képzőművészeti szakkör, teaház – teszi vonzóvá az iskolai életet.
   Jól képzett szakvezetők és mentorok irányítják az egyetemi és mentorált hallgatók tanítási gyakorlatait, egyéb oktatáson kívüli munkáit. Fontos szerepet vállalt az iskola a tanárképzés megújításában, eredményes a munkakapcsolat az egyetem vezetőivel, egyes tanszékeivel. Alkotó munkaközösségek, publikáló és tudományos fokozaton dolgozó tanárok munkálkodnak a testületben. Tartalmas külkapcsolatokat ápolunk, elsődlegesen a nyelveknek (UNESCO, Damme) és a kórusnak (Bécs, Róma) köszönhetően.
 
   1996 óta vagyunk Deutsches Sprachdiplom Stufe II vizsgáztatási joggal rendelkező iskola. Német szakos nyelvtanáraink végzik a felkészítést, és német szaktanácsadók segítségével magát a vizsgáztatást is. Ezáltal már több száz diákot ingyen juttattunk akkreditált német felsőfokú és középfokú nyelvvizsgához. 12 éve testvériskolánk a németországi dammei gimnázium, ez idő alatt szintén több száz tanuló mehetett ki Németországba, illetve fogadhatott német diákot. A bécsi UNESCO támogatásával diákjainkkal minden évben projekttalálkozókat tartunk – immár 13 éve állunk kapcsolatban három közép-európai (szlovák, cseh, osztrák) iskolával, a munkanyelv a német. A kilencvenes években több nagyszabású nemzetközi német nyelvű projekt részesei voltunk: Jugendakademie, Villach, Ausztria, Thüringia. Iskolánk 2003-ban vált UNESCO társult iskolává. 2006 óta tanulóinkkal német nyelvű e-learning projekteken veszünk részt. Az első nyolc magyarországi iskola között voltunk, amelyek négy évvel ezelőtt útjára indították a Jugend debattiert international (Vitázik a világ ifjúsága) nemzetközi német nyelvű vitaverseny magyarországi fordulóit. Együttműködünk a budapesti Goethe Intézettel és a pécsi Lenau Házzal – az előző keretén belül német nyelvű filmeket nézhetnek meg a diákok ingyen (Goethe Mozi, országos program), az utóbbi által németországi táborozáson tudunk részt venni tanulóinkkal. Munkánkat németországi önkéntes segíti. Minden ilyen programhoz, eseményhez évről-évre továbbképzések szükségesek, melyek költségeit teljes egészében a német állam finanszírozza.
   A német nyelvű munkaközösség sikeres pályázatával indult, aztán az egész intézményre kiterjedt a Fit for Europe nemzetközi projekt: az Európai Unió Európai Bizottsága által létrehozott és támogatott Socrates-Comenius Iskolai Együttműködések programjának keretében nyolc ország nyolc iskolája működött együtt 2004 és 2007 között.
   Kárpátaljai kötődésünk 1990-ben kezdődött. Két iskolával – a vári II. Rákóczi Ferenc és az aknaszlatinai Bolyai János magyar tannyelvű középiskolával – létesítettünk szorosabb kapcsolatot.
   Az 1994/95-ös tanévben 15 egyiptomi diák kezdte meg tanulmányait a negyedik évfolyamon azzal a céllal, hogy a magyar tanulókhoz hasonlóan érettségi vizsgával fejezzék be a tanévet. Az önköltséges képzés résztvevői hét tárgyat tanultak: magyar mint idegen nyelv, angol, történelem, fizika, kémia, biológia, matematika. A közvetítő nyelv az angol volt. 2001-ig működött a program, ez idő alatt közel 150 egyiptomi diák tanult iskolánkban.
 
   A Babits Gimnázium mindig is élen járt az elérhető legmodernebb digitális technológiák bevezetésében és megismertetésében. A városi iskolák közül kiemelkedő felszereltséggel bíró, ergonomikusan berendezett és légkondicionált informatikai tantermek modern számítógépparkkal várják az általános informatikai képzésen túl a számítástechnika iránt fokozottabban is elkötelezett tanulókat. Multimédiás és interaktív oktatást egyaránt biztosító előadótermek, digitális táblával felszerelt szaktantermek új távlatokat nyitnak számos tudományág megismertetésében, a hagyományos oktatáshoz bekapcsolva a korszerű digitális technikák adta lehetőségeket. A diákokkal és szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás egyik eszközeként a városi iskolák között élenjárva az elsők között vezettünk be digitális naplót. Iskolánk hosszú ideje szem előtt tartja a digitális kompetenciák fejlesztését, így az általános tanterven túl valamennyi diák megemelt óraszámban tanul informatikát.
 
   Bár a városban működő középiskolák között szinte „gyereknek” számítunk, diákjaink mégis kiemelkedő sikereket értek és érnek el a tanítás valamennyi területén, a művészettől és humán területektől kezdve a nyelveken, természettudományon, informatikán és szakmai tárgyakon át a sportéletig. (Ezt a folyamatosan bővülő sikerlistát az alábbiakban olvashatja.)
 
   Ligetes környezetben élünk a város peremén, de sok szállal kötődünk szűkebb és tágabb környezetünk, Újmecsekalja és Pécs társadalmi, kulturális, valamint sportéletéhez. Az 50 évvel ezelőtt induló folyamatnak egy állomásán vagyunk. Az élet azt kívánja tőlünk, hogy szilárd erkölcsi értékeket formáljunk, hogy másokra is figyelő, nyílt, a közélet iránt érdeklődő fiatalok hagyják el az intézmény falait.
  
 

 
 
Művészet:
1992 óta foglalkozunk megzenésített versekkel, műfaji kötöttségek nélkül. E tevékenység gyümölcse a 2003-ban alakult Ostinato együttes, melynek vezetője Kopeczky Péter. A folytonosan változó, bővülő zenekar tagjai közül sokan már előadóművészként, zenészként, színészként koptatják a színpadot. Az Ostinato önálló koncertek mellett több fesztiválon szerzett szép elismerést a Babitsnak, a PTE-nek, Pécsnek (Helikon, Misztrál Fesztivál, Kaleidoszkóp Versfesztivál, Művészetek Völgye, Fringe Fesztivál, InterNetvers Fesztivál). 2005-ben lemezük jelent meg Hívójel címmel. Idén a legmagasabb elismerésben részesültünk: Szakmai Díjat nyertünk. A Budapesten 2013 szeptemberében megrendezett Antré Fesztiválon (ahol több mint kétszáz előadó lépett fel különböző kategóriákban) az Ostinato – a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola együttese – megkapta a Szakmai Díjat, ami azt jeleni, hogy a hivatásos, profi előadókkal egy szinten említik a zenekart. A díjjal meghívást kaptunk a Klebersberg Kultúrkúria programjába. Dalaink hallhatók a 2005-ben megjelent Hívójel című lemezünkön, valamint a Pécsi Harmadik Színházban készült jubileumi koncertfelvételen.
 
A Babits Vegyeskar – vezetője Balásy Szabolcs – jelenleg 55 tagot számlál, tagjai lelkes gimnazisták, akik az elmúlt nyolc évben átlagosan 25 alkalommal léptek színpadra. Szerepeltek Vermes Tímeával, Csengeri Attilával, Sasvári Sándorral, Mészáros Árpád Zsolttal. Repertoárjuk a magyar kórusirodalom gyökereitől a populáris zenei átiratokig terjed. A kar többszörös helikoni díjazott, és egy alkalommal már nagydíjat is nyert. A tavalyi sikeres római koncert után, idén harmadik alkalommal ad önálló hangversenyt a bécsi ádventi ünnepségek keretei között.
 
Betlehem Márta hosszú évek óta fogja össze a tehetséges zenészeket, énekeseket/népdalénekeseket, néptáncosokat, szóló hangszereseket, fuvolaegyütteseket és a Loadstone együttest. Tanítványai rendszeresen szerepelnek eredményesen az országos Helikon Ünnepségeken. Név szerinti megemlítésük lehetetlen vállalkozás lenne, mégis kiemelendő Komjáti Áron, Bihary Virág és Faragó Emanuella, akik ma is zenei pályán tevékenykednek.
 
A Szász-Kolumbán Olga által irányított Pódium tulajdon-, kereszt- és fedőneve annak a szakcsoportnak, amely 1990 szeptemberében született a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola kebelében. Az elmúlt évek alatt 178 tanuló lépett tagjai sorába, 178 díjat gyűjtött be megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeken diák-és felnőtt kategóriában. A Kaleidoszkóp Versfesztiválon háromszor szerzett fesztivál-díjat, 2012-ben minősítést is kapott a csapat szintén felnőtt kategóriában. 2013. január 5-én létrehozta a Babits Versmondó Egyesületet. 22-nél is több műsorával, önálló estjével, hazai/országos és külföldi turnéival, fellépéseivel (Horvátország, Szerbia, Franciaország, Amerika Egyesült Államok /New York/, Erdély), eredményeivel méltán vívta ki az elismerést a szakma és a közönség részéről egyaránt. Sikeres pódiumosok: Hajdú Anett – előadóművész, Becsei Tamás és Stelly Zsófia – színész, Fridrik Noémi – nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Poszt-díjas vezető színművésze, Zakariás Máté, Kovács Dorina, Kőszegi Gábor – szinkronszínészek.
 
Nyelvek:
Rakovics Róbert 1997-ben első helyen végzett az orosz nyelvi OKTV-n (felkészítő tanára Dr. Szakály Sándorné volt).
Angol:
OKTV döntőseink 1995-től (több ezer diákból jutottak be): Schenk Borbála, Hermann Zsófia, Brachmann Ferenc, Soltész Péter, Fónay Annamária, Mach Tivadar,  Novák Dóra, Radics Péter,  Iveszics Alexander,  Ferencz Barnabás,  Szita Adrián,  Soponyai Kristóf
Kenguru Országos Nyelvi és Országismereti verseny 2009-től (döntő 1-5 helyezés): Bosnyák Gergő, Plecskó Soma Gábor, Kruzslicz Anna, Juhász Bence
9-10. évfolyamosok Országos Angol Nyelvi Versenye 2008-tól (1-5 helyezés):Pfund Erik,  Plecskó Soma Gábor, Szebeni Zea,  Pfund Zaránd, Rós Viktória,  Horváth Máté, Rátgéber László
Heelo Teens Play and Win országos 1. hely (csapat): Papp Kata Szilvia,  Lóki Emese, Pintér Petra
EYP (Európai Ifjúsági Parlament) franciaországi ülésére meghívottak: Papp Kata, Plecskó Soma Gábor, Rós Viktória, Buzás Dóra
Public Speaking 1-3 hely: Ferencz Barnabás, Párkányi Péter, Pfund Erik, Pasitka Jonatán
 
Természettudomány:
Mesterek – Koncz Károly, Vörös József, Bartal Zsolt, Varga Judit, Száraz Tamás, Bodó Jánosné, Bosnyák Magdolna – és tanítványaik:
Fizika (néhány a legszebbek közül):
Mach Tivadar olimpikon 1990. Padova (most kutató Oxfordban); Vigh Máté olimpikon 2003. Tajpej, ezüstérem 2004. Pohang (most az olimpiai csapat felkészítője); Jéhn Zoltán olimpikon aranyérem 2010., mérésben világelső Zágráb, bronzérem 2011. Bangkok (most egyetemista); Olosz Balázs több országos fizikaverseny győztese: Budó Ágoston Fizikaverseny, Hatvani István Fizikaverseny, KÖMAL (jelenleg is tanulónk). (Valamennyiük felkészítő tanára Koncz Károly.)
Földrajz: (az utóbbi tíz esztendő kiemelkedő eredményei):
OKTV döntőbe jutott Polák Attila (kétszer is), Karádi Viktor, Zalai Zsófia. Az Országos Angol Nyelvű Földrajz Verseny I. helyezettje Zalai Zsófia, aki eredményével tagja lett a 2012 nyarán Németországban rendezett Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián résztvevő magyar csapatnak, majd ott elért eredménye miatt a Parlamentben 2013 tavaszán dicséretben részesítették. Kopári Ádám 2013 nyarán bronzérmet szerzett a magyar válogatott tagjaként a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián Görögországban.
Matematika:
Kopári Ádám (iskolánk jelenlegi tanulója) az elmúlt években sorban hozta a kimagasló eredményeket: Gordiusz Matematika Tesztverseny, Arany Dániel Országos Matematikaverseny, Zipernowsky Matematika Kupa, OKTV, Kenguru Nemzetközi Matematika Tesztverseny, Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny, 4 Megye Matematika Versenye, Fejér Lipót Megyei Matematikaverseny.
Fizika, matematika, kémia és biológia tantárgyakból:
Csaba Gergő (volt tanulónk) az összes, előzőekben leírt matematikaverseny mellett jelentős eredményeket ért el a Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaversenyen, Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaversenyen, Curie Kémia Emlékversenyen, Irinyi János Országos Kémiaversenyen, „Találd fel magad plusz” Műveltségi Vetélkedőn, Párkányi László Megyei Fizikaversenyen, MOL Junior Freshhh Természettudományos Vetélkedőn, és OKTV döntőbe jutott egyszerre matematika, fizika, biológia tantárgyakból.
 
Informatika:
Ary Bálint –Alkalmazói Kalmár László Versenyen 8. hely
Jéhn Zoltán – Országos LOGO Versenyen 10. hely
Tóth Krisztián és Magyar Milán – RoboCup Logistics League Baranya Open 1. hely
Hidasi Valentin – Gondolkozz, Tervezz, Programozz Versenyen 7. hely
Mátrai Attila és Vági Máté – RoboCup Logistics League Baranya Open 2. hely
Domonkos Bence – RoboCup Nemzetközi Versenyen való részvétel (Eindhoven, 2013.)
 
 
Sport:
Világbajnokaink: Horváth Anita, Szentgyörgyi Rómeó (aerobik); Bödő Csilla (kick-box); Kordé Emese (fitness).
Felnőtt válogatottaink: Kárpáti Péter, Kroh Judit, Raus Károly, Tamás Andrea (atlétika); Rezsnyák Márta (kézilabda); Horváth Judit, Sztojkovics Éva (kosárlabda); Bérczy Balázs, Bódog Tamás, Fehér Csaba, Lovász Ferenc, Pest Krisztián (labdarúgás); Kordé Emese, Szalontai Eszter, Tóth Zita (torna); Kovács Judit (úszás); Bödő Csilla (ökölvívás); Vészi Klára (cselgáncs).
Európa-bajnokságon Tóth Gergely párbajtőröző csapatban 1. helyezést, egyéniben 6. helyezést ért el 2013-ban.
1999-ben a Középiskolás Kosárlabda Világbajnokságon (Jeruzsálem) az iskolai csapat III., 2005-ben XIV. helyezést ért el (mindkét esetben 25 csapat indult).
Iskolánk 3000 m-es fiú futócsapata 1988-ban az országos középiskolai bajnokságon 3. helyezést ért el: Kis Gergely, Kővári Zoltán, Plisz Csaba, Povázsay László, Újpál Géza.
A 4x400, 4x800, 4x1500 m-es váltófutó csapat a ’80-as évek végén többször nyert országos középiskolai bajnoki címet: Dér Andrea, Keresztes Beatrix, Lacovics Valéria, Perlaki Mónika. (Az atlétikacsapatok felkészítői: Freier Balázs, Gáspár Gábor.)  
1989-ben a fiú tornacsapat az összetett országos döntőben bronzérmet szerzett. (A csapat tagjai nem voltak igazolt tornászok, mindenkit Keszthelyi Gyula képezett ki.)
A ’80-as évek végén iskolánk nagypályás labdarúgó csapata kétszer egymás után nyert országos középiskolai bajnokságot (felkészítőik: Kállai István, Garami József).
A ’80-as években női kézilabdacsapatunk is többször nyert országos középiskolai bajnokságot.
A női tornászcsapat több ízben szerzett A kategóriás összetett csapatbajnoki címet: Fáy Krisztina, Kordé Emese, Nagy Katalin, Szalontai Eszter, Tóth Zita (felkészítőik: Pozsgai Judit, Czéh Lászlóné).  
1975 és 1986 között a Komarov-Babits testnevelő tagozatos osztályai az országos összesített pontrendszer alapján minden évben az 1-3. helyen végeztek. 
Az iskola férfi kosárlabdacsapata a Diákolimpia Országos Döntőn 2006-ban és 2007-ben is bajnoki címet nyert.
2012-ben a Strandröplabda Diákolimpia Országos Döntőn az iskola női csapata ezüst-, 2013-ban aranyérmet szerzett (első országos győzelmünk ebben a sportágban). A csapat tagjai: Kis Rebeka Virág, Lóki Emese, Mészáros Eszter Fruzsina, Miklovich Réka, Sulyok Dalma, Wirth Annamária, Zólyomi Hanna (felkészítőjük: Bedő Gergely).   
2014-ben a Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntőn az iskola női csapata aranyérmet szerzett (felkészítőik: Czene Balázs, Gáspár Gábor).
Mészáros Kitti egyedülálló módon egymás után két évben is elnyerte a „Jó tanuló, jó sportoló”-nak járó minisztériumi kitüntetést.

Kossuth-díjasaink:

Dévényi Sándor építész 1999-ben, Lovasi András zenész 2010-ben kapta a kitüntetést.