Az elmúlt közel három évtizedben a munkaközösség a következő kollégákkal működött, működik: Pfléger Ferenc (nyugdíjas), Vörös József (nyugdíjas), Bodó Jánosné (nyugdíjas), Lukács Ramóna (szülési szabadság), Kiffer Zsuzsanna, Stölkler Nándor, Koncz Károly és Kovács Bálint.

Munkaközösségünk életében jelentős változást hozott, hogy a biológia munkaközösséggel közösen elindítottuk 1989-ben a speciális tantervű biológia-fizika osztályt. Az osztály célja, hogy tanítványaink nagyobb eséllyel tanulhassanak tovább az egészségügyi és a műszaki intézményekben. A cél megvalósítása érdekében Vörös József és Koncz Károly mérőgyakorlatokat tartalmazó jegyzetet írtak, amit tanítványaink ma is használnak. Az eredményesség érdekében ezekben az osztályokban a fizikát és a biológiát emelt óraszámban oktatjuk, és a tanulók oktatását három jól elkülöníthető, de egymásra épülő formában végezzük.

Alapóra: az általános műveltséghez szükséges tudás kialakítása.

Fakultáció: felkészítés a felvételire, az érettségire.

Szakkör: felkészülés a versenyekre, kreatív gondolkodás fejlesztése.

Azoknak a gyerekeknek, akiknek az első két évben megváltozik az érdeklődése, a harmadik év elején szabad választást biztosítunk a fakultációs tantárgyak között, és a biológiát, fizikát csak az alapórai oktatásban hallgatják.

           Oktató tevékenységünket nagymértékben színesítette és színesíti, hogy a fizika szakos egyetemi hallgatók 1990 óta nálunk végzik a kötelező tanítási gyakorlatukat, Vörös József és Koncz Károly vezetésével. Munkánk eredményességéhez jelentősen hozzájárul Stölkler Nándor szertárt fejlesztő tevékenysége, amelynek köszönhetően számtalan manuális és számítógépes szimulációt igénylő kísérlet megvalósítása vált lehetővé. Szertárunk felszereltségének és Vörös József igazgatóhelyettesként végzett szervező tevékenységének köszönhetően hosszú évek óta általában nálunk kerül lebonyolításra az emelt szintű szóbeli érettségi, ami jelentősen segíti tanulóink sikeres felkészülését az érettségire. Az iskolánkban folyó természettudományos oktatás elismertségét pozitívan befolyásolja, hogy 2014-ben átadásra került egy jól felszerelt természettudományos labor, amelynek megvalósításáért Vörös József sokat tett. A laborban folyó munka segítése érdekében Stölkler Nándor és Koncz Károly méréseket tartalmazó jegyzeteket írtak, tanári kézikönyvvel kiegészítve. Munkaközösségünk országos szakmai szervezetekkel is kapcsolatot tart, amelyet segít, hogy Koncz Károly tizenöt éve az Országos Mikola Sándor Tehetségkutató Versenybizottság tagja, és a kezdetektől az emelt szintű érettségi írásbeli dolgozatainak javításában multiplikátorként vesz részt.

               Az iskolai munka eredményességének legjobb mutatója a tanítványok elért sikerei.

Az elkövetkezőkben tanulóink tanulmányi versenyeken elért legjelentősebb eredményeit sorolom fel, három, több évtizedes hagyománnyal rendelkező versenyre szorítkozva: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Mikola Sándor Tehetségkutató Fizikaverseny, Nemzetközi Fizikai Diákolimpia.                                                                                                                                 

MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY DÖNTŐJÉBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

(A 9.,10. évfolyam háromfordulós versenye. A döntőbe országosan behívott tanulók száma 40 ­– 43 fő)

Év

A tanuló neve

Osztály

 

Elért eredmény

 

Tanár

1993

Salk Miklós

10.d

7.

Koncz Károly

1996

Mach Tivadar

9.d

2.

Koncz Károly

1996

Szanyó Albert

9.d

20.

Vörös József

1997

Mach Tivadar

10.d

2.

Koncz Károly

1997

Keszthelyi Gábor

9.d

5.

Koncz Károly

1997

Drávavölgyi Tamás

9.d

22.

Koncz Károly

1998

Keszthelyi Gábor

10.d

28.

Koncz Károly

1998

Drávavölgyi Tamás

10.d

32.

Koncz Károly

1999

Antal Miklós

9.d

3.

Koncz Károly

1999

Schäffer Zsolt

9.d

11.

Koncz Károly

1999

Pető Balázs

10.d

31.

Vörös József

2000

Antal Miklós

10.d

11.

Koncz Károly

2000

Mánfai Balázs

10.d

18.

Koncz Károly

2000

Schäffer Zsolt

10.d

29.

Koncz Károly

2000

Gyimesi Balázs

10.d

34.

Koncz Károly

2001

Vigh Máté

9.d

2.

Koncz Károly

2002

Vigh Máté

10.d

3.

Koncz Károly

2002

Kiss Imre

10.d

20.

Vörös József

2003

Horváth Gergely

9.d

16.

Koncz Károly

2003.

Sebők Béla

9.d

33.

Koncz Károly

2005

Demeter Dániel

9.d

11.

Koncz Károly

2005

Bors Máté

9.d

42.

Koncz Károly

2006

Demeter Dániel

10.d

8.

Koncz Károly

2007

Patartics Bálint

9.d

24.

Koncz Károly

2007

Barancsuk Lilla

9.d

27.

Koncz Károly

2008

Barancsuk Lilla

10.d

4.

Koncz Károly

2008

Patartics Bálint

10.d

14.

Koncz Károly

2008

Jéhn Zoltán

9.d

29.

Koncz Károly

2009

Jéhn Zoltán

10.d

3.

Koncz Károly

2009

Szélig Áron

9.e

12.

Koncz Károly

2009

Csaba Gergő

9.d

dicséret

Vörös József

2010

Szélig Áron

10.e

3.

Koncz Károly

2010

Csaba Gergő

10.d

33.

Vörös József

2011

Kopári Ádám

9.e

8.

Stölkler Nándor

2012

Kopári Ádám

10.e

11.

Stölkler Nándor

2012

Olosz Balázs

9.d

3.

Koncz Károly

2013

Fischer Ádám

10.d

35

Koncz Károly

2013

Olosz Balázs

10.d

5.

Koncz Károly

2014

Schmelczer András

9.d

42

Vörös József

2016

Olosz Adél

9.d

3.

Koncz Károly

2017

Olosz Adél

10.d

4.

Koncz Károly

 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY DÖNTŐJÉBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

(A 11.,12.évfolyamok háromfordulós versenye.  A döntőbe országosan behívott tanulók száma általában 30 és 35 közötti. Az elért eredmény a felvételi pontokban is megjelenik.)

Év

  A tanuló neve

Osztály

Elért eredmény

 

Tanár

 

1994

Salk Miklós

11.d

23.

Koncz Károly

1994

Újvári Tamás

11.d

21.

Koncz Károly

1995

Salk Miklós

12.d

11.

Koncz Károly

1996

Bartal Balázs

12.d

20.

Vörös József

1998

Mach Tivadar

11.d

16.

Koncz Károly

2000

Drávavölgyi Tamás

12.d

21.

Koncz Károly

2001

Antal Miklós

11.d

14.

Koncz Károly

2003

Vigh Máté

11.d

8.

Koncz Károly

2004

Vigh Máté

12.d

1.

Koncz Károly

2004

Balázs Krisztián

12.e

10.

Koncz Károly

2008

Demeter Dániel

12.d

10.

Koncz Károly

2010

Barancsuk Lilla

12.d

10.

Koncz Károly

2010

Patartics Bálint

12.d

27.

Koncz Károly

2010

Jéhn Zoltán

11.d

2.

Koncz Károly

2011

Jéhn Zoltán

12.d

5.

Koncz Károly

2011

Szélig Áron

11.e

29.

Koncz Károly

2012

Csaba Gergő

12.d

11.

Vörös József

2012

Szélig Áron

12.e

3.

Koncz Károly

2013

Kopári Ádám

11.e

13.

Stölkler Nándor

2014

Kopári Ádám

12.e

7.

Stölkler Nándor

2014

Olosz Balázs

11.d

7.

Koncz Károly

2015

Olosz Balázs

12.d

1.

Koncz Károly

2019

Olosz Adél 12.d 2. Koncz Károly

 

NEMZETKÖZI FIZIKAI DIÁKOLIMPIA

(Az országos versenyeken elért eredmények és a válogató verseny alapján öt fő képviseli az egyes nemzeteket)

Év

A tanuló neve

A verseny helye

Eredmény

Tanár

1999

Mach Tivadar

Padova

dicséret

Koncz Károly

2003

Vigh Máté

Tajpej

bronzérem

Koncz Károly

2004

Vigh Máté

Pohang

ezüstérem

Koncz Károly

2010

Jéhn Zoltán

Zágráb

aranyérem, mérési különdíj a legjobb mérésért

Koncz Károly

2011

Jéhn Zoltán

Bangkok

bronzérem

Koncz Károly

 

A tanítványaink OKTV-n és a nemzetközi versenyeken elért eredményei alapján, a középiskolák országos ranglistáján fizikából iskolánk az elmúlt években a kilencedik helyen is szerepelt.

Tanítványaink még a következő fizikaversenyeken szerepeltek szép sikerrel: Párkányi László megyei, KÖMAL, Szilárd Leó, Vermes Miklós, Budó Ágoston, Hatvani István, Eötvös Loránd, Jedlik Ányos, Kunfalvi Rezső országos versenyek.

            Az előző eredmények talán igazolják, ez az országban szinte egyedül álló párosítás (biológia-fizika) jó kezdeményezés volt, beváltotta a hozzá fűződő reményeket, sikerekben gazdag közel három évtizedet adott a befogadó intézményünknek.

Természetesen nem csak azokra a tanítványokra vagyunk büszkék, akik a versenyeken öregbítették iskolánk hírnevét. Mindenképpen említésre méltó, több olyan osztályunk volt, amelyekből csak az orvosi egyetemre 8-10 fő került, és ma már öten a PTE Orvosi Karán tanítanak. Az emelt szintű érettségi bevezetése óta, az emelt szinten fizikából érettségiző tanulók létszámának harmada Baranyában iskolánkból kerül ki, és az országos listán is előkelő helyet vívtak ki eredményeikkel. Tanítványaink sikerrel állják meg helyüket a mérnöki, tanári, egészségügyi, kutatói pályák mindegyikén, és jó érzéssel tölti el a munkaközösségi tagokat, hogy jó részük ma is szinte napi kapcsolatban áll volt iskolájával, tanáraival.

A 2017/18-as tanévtől kezdve a biológia-fizika osztályok szerkezetén, figyelembe véve a megváltozott társadalmi elvárásokat, annyit változtattunk, hogy a fizika oktatása mellett az osztály egyik felét kémiából iskolázzuk be. Reméljük, ez az osztálytípus is legalább olyan sikeres 28 évet ér meg, és annyi szép eredményt ér el, mint az elődje.