Tisztelt Támogatóink!

Kedves Szülők, Öregdiákok, Partnereink!

Köszönjük, ha támogatják adójuk 1%-ával iskolánk alapítványait! Befizetett adójuk 1%-áról rendelkezhetnek minden adóévben, ez nem jelent Önöknek további anyagi megterhelést.

BABITS ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19034425-1-02

Számlaszám: 10102440-01696408-00000006

Tanulóink tanulmányi tevékenységének ösztönzését és elismerését (tanulmányi versenyek nevezési díja, külföldi kapcsolatok, nyelvtanulás segítése, jutalmazás, kulturális programok), szociális gondjainak enyhítését segíti.

AZ IFJÚSÁG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19035024-1-02

Számlaszám: 11731001-20121039

Tanulóink sportolását, sportversenyeken való részvételét támogatja. Célja a közösségi sportok, tömegsportok és amatőr versenyzők támogatása, nevezési díjak, útiköltségek finanszírozása, versenyek szervezése, sporteszközök vásárlása, jó tanuló-jó sportolók támogatása.

Babits-Komarov Baráti Kör
Adószám: 18323203-1-02
Számlaszám: 50431104-10019401

A B-K BK, azaz a Babits-Komarov Baráti Kör a mai PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumának, - illetve annak elődintézményei-, az Újmecsekaljai Gimnázium, a Komarov Gimnázium és Szakközépiskola, a JPTE Gyakorló Gimnáziuma végzett diákjait, egykori és mai tanárait gyűjti egy egyesületbe. E szervezeten keresztül érettségit követően is tarthatod volt iskoláddal a kapcsolatot. Tagságoddal erősítheted az öreg- és jelenlegi diákok Alma Materhez kötődését, ápolhatod és bővítheted a Babits Gimnázium hagyományait.

Babits Gimnázium Magister Alapítvány
Adószám: 18310562-1-02
Számlaszám: 11992000-02513474-00000000

 

Célja elsődlegesen tanáraink díjazása és munkájuk anyagi megbecsülése. Tehetségeket támogató, fejlesztő, kiemelkedő munkássággal rendelkező pedagógusainkat díjazzuk.

Kérjük, hogy adóbevallásuk rendelkező nyilatkozatának megfelelő helyére a támogatni kívánt alapítvány adószámát írják!

Eddigi támogatásukat köszönjük, és kérjük, hogy továbbra is segítsenek bennünket, tanulóinkat segítik!

                                                                                         Köszönettel:

                                                                                       Sulyok Andrea

                                                                                intézményegység-vezető


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2023. évi felhasználásáról.

 

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

 Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- táborozási költségek támogatása

 Az átutalt összeg 2023. évi felhasználására vonatkozó adatok:

- A rendelkező évben (2022-ben) juttatott összeg: 870 032 Ft
- Ebből a tárgyévben (2023-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 870 032 Ft
- Ebből a tárgyévben (2023-ban) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
- Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

Szociálisan rászorulók étkezési támogatása: 407.858 Ft
Tanulmányi versenyekre való felkészülést segítő szakkönyvek vásárlása: 9200 Ft
Tanulmányi versenyek nevezési díjainak rendezése: 49.600 Ft
Tanulmányi versenyek utazási költségeinek támogatása: 54.870 Ft
Tanulmányi kirándulások támogatása: 162.240 Ft
Kulturális hozzájárulás, belépődíjak támogatása: 81.000 Ft
Kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazása: 110.000 Ft

Pécs, 2024. május 30.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnöke

 Közlemény letölthető itt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány Közleménye a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2023. évi felhasználásáról. 

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 19035024-1-02
Számlaszáma: 11731001-20121039
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Tarnai Gábor
  Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-     Fiatalok sportolási lehetőségeinek javítása, támogatása, ösztönzése
-     Diák és tömegsport rendezvények támogatása, szervezése
-     Diáksport külföldi kapcsolatainak elősegítése
-     Kimagasló eredmények támogatása a diáksporton belül
 Az átutalt összeg 2023. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-     A rendelkező évben (2022-ben) juttatott összeg: 260 611 Ft
-     Ebből a tárgyévben (2023-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 260 611 Ft 
-     Működési ktg (bank ktg): 0 Ft
-     Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft
 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:
A felajánlott összeget az alapítvány cél szerinti tevékenységére fordítottuk:
 • nevezési díjra : 213.000 Ft-ot -
 • sportszerekre : 69.990 Ft-ot.
   

Pécs, 2024. május 27.

Az adóigazolás letolthető itt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Babits Alapítvány Közleménye a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2022. évi felhasználásáról.

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

 Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- táborozási költségek támogatása

 Az átutalt összeg 2022. évi felhasználására vonatkozó adatok:

- A rendelkező évben (2021-ben) juttatott összeg: 593 051 Ft
- Ebből a tárgyévben (2022-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 593 051 Ft
- Ebből a tárgyévben (2022-ben) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
- Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

Diákok részére színházjegy vásárlás: 579.701 Ft
Hátrányos helyzetű diákok étkezési hozzájárulása: 13.350 Ft

Pécs, 2023. május 31.
 Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:

Szabóné Bárdos Csilla

a kuratórium elnöke

KÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE 

================================================================================================================================================================

 

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány Közleménye a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2021. évi felhasználásáról. 

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Adószáma: 19035024-1-02
Számlaszáma: 11731001-20121039
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Tarnai Gábor

  Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

-     Fiatalok sportolási lehetőségeinek javítása, támogatása, ösztönzése
-     Diák és tömegsport rendezvények támogatása, szervezése
-     Diáksport külföldi kapcsolatainak elősegítése
-     Kimagasló eredmények támogatása a diáksporton belül

 Az átutalt összeg 2021. évi felhasználására vonatkozó adatok:

-     A rendelkező évben (2021-ben) juttatott összeg: 215 075 Ft
-     Ebből a tárgyévben (2021-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 215 075 Ft 
-     Működési ktg (bank ktg): 0 Ft
-     Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

-     Sporteszközök, felszerelések: 191.5798,- Ft
-     Sport verseny nevezési díja: 23.496,- Ft

 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2021. évi felhasználásáról.

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Babits Alapítvány

Adószáma: 19034425-1-02

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

 

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- kulturális tevékenység

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

- táborozási költségek támogatása

 

Az átutalt összeg 2021. évi felhasználására vonatkozó adatok:

- A rendelkező évben (2020-ban) juttatott összeg: 547 943 Ft

- Ebből a tárgyévben (2021-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 547 943 Ft

- Ebből a tárgyévben (2021-ben) működésre felhasznált összeg: 0 Ft

- Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

Tanulmányi kirándulás támogatása: 396.571 Ft

Babits jutalomdíj a tanulmányi versenyeken jól szereplő diákoknak, könyvjutalom a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulóknak: 151.372 Ft

Pécs, 2022. május 31.

 

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:

Szabóné Bárdos Csilla

a kuratórium elnöke

 

20KOZ (PDF)

Egyszeres könyvitel (PDF)

 


Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány Közleménye a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2021. évi felhasználásáról. 

 

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány

Adószáma: 19035024-1-02

 

Számlaszáma: 11731001-20121039

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

Képviselője: Tarnai Gábor

 

 Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

-     Fiatalok sportolási lehetőségeinek javítása, támogatása, ösztönzése

-     Diák és tömegsport rendezvények támogatása, szervezése

-     Diáksport külföldi kapcsolatainak elősegítése

-     Kimagasló eredmények támogatása a diáksporton belül

 Az átutalt összeg 2020. évi felhasználására vonatkozó adatok:

-     A rendelkező évben (2020-ben) juttatott összeg: 159 550 Ft

-     Ebből a tárgyévben (2020-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 119 670 Ft 

-     Működési ktg (bank ktg): 39.880,- Ft

-     Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

-     Sport felszerelések: 12.351,- Ft

-     Sport verseny nevezési és utazási díja: 107.319,- Ft

-     Működési ktg (bank ktg): 39.880,- Ft

 

 Pécs, 2022. május 28.

 Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették az Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 


 

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány Közleménye a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2020. évi felhasználásáról.

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány

Adószáma: 19035024-1-02

 

Számlaszáma: 11731001-20121039

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

Képviselője: Tarnai Gábor

 Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

-     Fiatalok sportolási lehetőségeinek javítása, támogatása, ösztönzése

-     Diák és tömegsport rendezvények támogatása, szervezése

-     Diáksport külföldi kapcsolatainak elősegítése

-     Kimagasló eredmények támogatása a diáksporton belül

 Az átutalt összeg 2020. évi felhasználására vonatkozó adatok:

-     A rendelkező évben (2019-ben) juttatott összeg: 108 040 Ft

-     Ebből a tárgyévben (2020-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 108 040 Ft 

-     Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

Sportversenyek nevezési és utazási díja: 108 040 Ft

 Pécs, 2021. május 31.

 Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették az Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2020. évi felhasználásáról.

 

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Babits Alapítvány

Adószáma: 19034425-1-02

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

 

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

-     nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-     kulturális tevékenység

-     hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

-     sport, táborozási költségek támogatása

 

Az átutalt összeg 2020. évi felhasználására vonatkozó adatok:

-     A rendelkező évben (2019-ben) juttatott összeg: 536 338 Ft

-     Ebből a tárgyévben (2020-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 483 113 Ft 

-     Ebből a tárgyévben (2020-ban) működésre felhasznált összeg: 53 225 Ft

-     Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

 

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

 

Babits jutalomdíj a tanulmányi versenyeken jól szereplő diákoknak, könyvjutalom a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulóknak: 429.149 Ft

Hátrányos helyzetű tanulók étkezéséhez, kirándulásához való hozzájárulás: 17.664 Ft

Tanulmányi versenyek nevezési díja: 36.300 Ft 

Működési ktg-bankktg: 11.344 Ft

Működési ktg-számviteli szolgáltatás: 41.881 Ft

 

Pécs, 2021. május 31.

 

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:

Szabóné Bárdos Csilla

a kuratórium elnöke

 


 

 

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány közleménye a 2018. január 1-jétől 2018. december 38-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2019. évi felhasználásáról


A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Tarnai Gábor

Az alapítvány célja:

     A sportolni vágyó, rendszeres testmozgásban örömét lelő fiatalok 
sportolási lehetőségeinek ösztönzése, javítása, támogatása
     A diák- és tömegsport rendezvények szervezése, támogatása
     A diákcsoport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának 
támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás
     A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és 
egyéni versenyzők támogatása

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-ából
a 2018. évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) Átutalt
összeg:  269 049 Ft.

Szöveges ismertetés az összeg felhasználásáról:

Sportversenyek nevezési, utazási díja: 157.199,- Ft
Edzőtáborban résztvevő diákok étkezési költsége: 111.850,-Ft

Pécs, 2020. május

Ezúton köszönjük támogatóink anyagi segítségét, bizalmát!

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2019. évi felhasználásáról.


A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    Tanulmányi kirándulás, táborozási költségek támogatása

-    Jó tanulmányi eredményű, de szociálisan rászoruló diákok étkezési támogatása

-    Nemzetközi kapcsolatok ápolása

-    Diákjaink kimagasló tanulmányi munkájának, kiemelkedő versenyeredményének díjazása, elismerése

Az átutalt összeg 2019. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2018-ban) juttatott összeg: 433 489 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2019-ben) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2019-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 433 489 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

 

Tanulmányi kirándulások, cserekapcsolatok támogatása: 433.489 FT

Pécs, 2020. május 31.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnökeAz Ifjúság Sportjáért Alapítvány közleménye a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2018. évi felhasználásáról

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Tarnai Gábor

Az alapítvány célja:
     A fiatalok sportolási lehetőségeinek javítása, támogatása, ösztönzése.
     A diák- és tömegsport rendezvények szervezése, támogatása.
     A diákcsoport külföldi kapcsolatainak elősegítése.
     A kimagasló eredményeket támogatása a diáksporton belül.

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-ából
a 2018. évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) Átutalt összeg:  102.675.- Ft.

Szöveges ismertetés az összeg felhasználásáról

Sportversenyek nevezési, utazási díja: 102.675.- Ft

Pécs, 2019. május

 

 

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2018. évi felhasználásáról.

 


A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

-    Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    Tanulmányi kirándulás, táborozási költségek támogatása

-    Jó tanulmányi eredményű, de szociálisan rászoruló diákok étkezési támogatása

-    Nemzetközi kapcsolatok ápolása

-    Diákjaink kimagasló tanulmányi munkájának, kiemelkedő versenyeredményének díjazása, elismerése

Az átutalt összeg 2018. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2017-ban) juttatott összeg: 436 783 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2018-ben) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2018-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 436 783 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

 

Könyvjutalom a jó tanulmányi eredményt elért diákoknak: 86 783 Ft

Tanulmányi kirándulások, cserekapcsolatok támogatása: 350.000 FT

Pécs, 2019. május 31.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

 

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnöke

 

 

 

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány közleménye a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2017. évi felhasználásáról


A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Tarnai Gábor

Az alapítvány célja:

     A sportolni vágyó, rendszeres testmozgásban örömét lelő fiatalok 
sportolási lehetőségeinek ösztönzése, javítása, támogatása
     A diák- és tömegsport rendezvények szervezése, támogatása
     A diákcsoport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának 
támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás
     A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és 
egyéni versenyzők támogatása

Átutalt összeg:  162 877 Ft.

Szöveges ismertetés az összeg felhasználásáról:

Sportversenyek nevezési díja

Pécs, 2018. május

Ezúton köszönjük támogatóink anyagi segítségét, bizalmát!

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2017. évi felhasználásáról.

 

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    Tanulmányi kirándulás, táborozási költségek támogatása

-    Jó tanulmányi eredményű, de szociálisan rászoruló diákok étkezési támogatása

-    Nemzetközi kapcsolatok ápolása

-    Diákjaink kimagasló tanulmányi munkájának, kiemelkedő versenyeredményének díjazása, elismerése

Az átutalt összeg 2017. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2016-ban) juttatott összeg: 598.362 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2017-ben) működésre felhasznált összeg: 2.443 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2017-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 595.919 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

 

Könyvjutalom a jó tanulmányi eredményt elért diákoknak: 78.791 Ft

Hátrányos helyzetű tanulók étkezéséhez, kirándulásához való hozzájár: 93.928 Ft

Tanulmányi versenyek nevezési díja: 53.200 Ft

Tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása: 370.000 FT

Pécs, 2018. június 1.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

 

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla

a kuratórium elnöke

 Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány közleménye a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2015. évi felhasználásáról

 

A kedvezményezett azonosító adatai:

Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

Képviselője: Tarnai Gábor
 

Az alapítvány célja:

   A sportolni vágyó, rendszeres testmozgásban örömét lelő fiatalok sportolási lehetőségeinek ösztönzése, javítása, támogatása

   A diák- és tömegsport rendezvények szervezése, támogatása

   A diákcsoport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás

   A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és egyéni versenyzők támogatása

Átutalt összeg:  60.311  Ft.

Szöveges ismertetés az összeg felhasználásáról:

Sportverseny nevezési díja


Pécs, 2017. május

Ezúton köszönjük támogatóink anyagi segítségét, bizalmát!

 

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2016. évi felhasználásáról.


A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    Tanulmányi kirándulás, táborozási költségek támogatása

-    Jó tanulmányi eredményű, de szociálisan rászoruló diákok étkezési támogatása

-    Nemzetközi kapcsolatok ápolása

-    Diákjaink kimagasló tanulmányi munkájának, kiemelkedő versenyeredményének díjazása, elismerése
 

Az átutalt összeg 2016. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2015-ben) juttatott összeg: 766.075 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2016-ban) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2016-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 766.075 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

 

Könyvjutalom a jó tanulmányi eredményt elért diákoknak: 5.483 Ft

Hátrányos helyzetű tanulók étkezéséhez, kirándulásához való hozzájár: 109.980 Ft

Tanulmányi versenyek nevezési díja: 320.612 Ft

Tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása: 330.000 FT

Pécs, 2017. június 1.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

 

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnöke

 


Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány közleménye a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2015. évi felhasználásáról

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Czéh Lászlóné (Tarnai Gábor)

Az alapítvány célja:

 • A sportolni vágyó, rendszeres testmozgásban örömét lelő fiatalok sportolási lehetőségeinek ösztönzése, javítása, támogatása
 • A diák- és tömegsport rendezvények szervezése, támogatása
 • A diákcsoport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás
 • A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és egyéni versenyzők támogatása

Átutalt összeg:  36.401  Ft.

Szöveges ismertetés az összeg felhasználásáról

 • Diáksportversenyen való részvétel támogatása

            

Pécs, 2016. május 24.

Ezúton köszönjük támogatóink anyagi segítségét, bizalmát!

 

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2015. évi felhasználásáról.


A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    kulturális tevékenység
-    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    sport, táborozási költségek támogatása

Az átutalt összeg 2015. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2014-ben) juttatott összeg: 771.883 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2015-ban) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2015-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 771.883 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:

 

Babits jutalomdíj a tanulmányi versenyeken jól szereplő diákoknak: 58.000 Ft

Könyvjutalom a jó tanulmányi eredményt elért diákoknak: 285.674 Ft

Hátrányos helyzetű tanulók étkezéséhez, kirándulásához való hozzájár: 86.135 Ft

Nyelvtanulás, nemzetközi kapcsolatok ápolásának támogatása: 342.074 Ft

Pécs, 2016. június 1.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

 

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnöke

 

 


  

A Babits Alapítvány Közleménye a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2014. évi felhasználásáról.


A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    kulturális tevékenység
-    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    sport, táborozási költségek támogatása

Az átutalt összeg 2014. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2013-ben) juttatott összeg: 772.102 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2014-ban) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2014-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 772.102 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:
-    diákétkeztetési támogatás
-    jó tanulmányi eredményű, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
-    tanulmányi versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    kulturális versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    az iskola külföldi magyar kulturális kapcsolatainak támogatása
-    tanulás céljából külföldre utazó diákok költségeihez történő hozzájárulás
-    jó tanuló és versenyző diákok jutalomdíjban, könyvjutalomban való részesítése
-    táborozási, tanulmányi kirándulási költségekhez történő hozzájárulás

Pécs, 2015. június 1.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnöke

 


  Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány közleménye a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2013. évi felhasználásáról

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Czéh Lászlóné

Az alapítvány célja:

 • A sportolni vágyó, rendszeres testmogzgásban örömét lelő fiatalok sportálsi lehetőségeinek ösztönzése, javítása, támgoatása
 • A diák- és tömegsport rendezvények szervezése, támogatása
 • A diákcsoport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás
 • A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és egyéni versenyzők támogatása

Átutalt összeg: 105 827 Ft.

Szöveges ismertetés az összeg felhasználásáról

 • diákjaink versenyeztetési városi, területi, országos versenyeken - nevezési díj, utazás, szállás, étkezés
 • a 12. évfolyamos kiváló sportolók jutalmazása (3 fő)
 • 9-11 évfolyamos diákjainknak "Jó tanuló, jó sportoló" pályázat kiírása, 6 fő jutalmazása.

Pécs, 2014. június 27.

Tisztelettel:

Tarnai Gábor

a kuratórium elnöke

 

 


 

A Babits Alapítvány Közleménye a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2013. évi felhasználásáról.


A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    kulturális tevékenység
-    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    sport, táborozási költségek támogatása

Az átutalt összeg 2013. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2012-ben) juttatott összeg: 862.082 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2013-ban) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2013-ban) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 862.082 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:
-    diákétkeztetési támogatás
-    jó tanulmányi eredményű, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
-    tanulmányi versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    kulturális versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    az iskola külföldi magyar kulturális kapcsolatainak támogatása
-    tanulás céljából külföldre utazó diákok költségeihez történő hozzájárulás
-    jó tanuló és versenyző diákok jutalomdíjban, könyvjutalomban való részesítése
-    táborozási, tanulmányi kirándulási költségekhez történő hozzájárulás

Pécs, 2014. június 2.

Diákjaink nevében köszönjük támogatóink bizalmát és hozzájárulását, mellyel segítették a Babits Alapítvány céljainak megvalósítását.

Tisztelettel:
Szabóné Bárdos Csilla
a kuratórium elnöke

 


 

Babits Alapítvány Közleménye
a 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig kiutalt személyi jövedelemadó 1%-ának 2012. évi felhasználásáról
 

A kedvezményezett azonosító adatai:
Neve: Babits Alapítvány
Adószáma: 19034425-1-02
Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
Képviselője: Szabóné Bárdos Csilla

Az alapítvány alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
-    kulturális tevékenység
-    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
-    sport, táborozási költségek támogatása

Az átutalt összeg 2012. évi felhasználására vonatkozó adatok:
-    A rendelkező évben (2011-ben) juttatott összeg: 1.267.447 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2012-ben) működésre felhasznált összeg: 0 Ft
-    Ebből a tárgyévben (2012-ben) cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 1.267.447 Ft
-    Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése:
-    diákétkeztetési támogatás
-    jó tanulmányi eredményű, de szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása
-    tanulmányi versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    kulturális versenyeken részt vevő tanulók költségeihez történő hozzájárulás
-    az iskola külföldi magyar kulturális kapcsolatainak támogatása
-    tanulás céljából külföldre utazó diákok költségeihez történő hozzájárulás
-    jó tanuló és versenyző diákok jutalomdíjban, könyvjutalomban való részesítése
-    táborozási, tanulmányi kirándulási költségekhez történő hozzájárulás