Kedves felvételiző Diákok! Tisztelt Szülők!Az ideiglenes felvételi rangsor megtekintése előtt kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a táblázatok értelmezéséhez:

A jelentkezők neve mellett található a felvétellel kapcsolatos döntés: 


Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket és felvételre javasoljuk, a tanuló oktatási azonosítója/jelszava mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot és a felvételi eljárásban kapott összesített pontszámot írtuk, valamint a „Felvételre javasolt” döntés olvasható. Pontazonosság esetén elsőként a szóbeli, másodsorban a hozott pontok és a központi írásbeli pontszámok közötti különbségek alapján differenciáltunk.
Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, illetve a felvételi eljárás során hozott pontjai, valamint a szóbeli vizsgán elért pontjai nem elegendőek az adott osztálytípusra való bekerüléshez, felvételét nem javasoljuk. Ez esetben a tanuló oktatási azonosítója mellett az „E” (=Elutasítva) döntés olvasható.
Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni intézményünk, így azok a tanulók is elutasítva lettek, akik ennek a kritériumnak nem felelnek meg.
Elutasításra kerültek azok a jelentkezők is, akik a 0002 kódszámú humán osztályunkban a központi felvételin matematikából és magyar nyelvből összesen nem érték el az 50 pontot.
Elutasítottuk azokat a jelentkezőket is, akik a megjelölt osztálytípus szóbeli felvételi vizsgáján nem jelentek meg, és így nem tejesítették a felvételi követelményeket.
Intézményünk által most nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi jegyzék nem a végleges felvételi eredményt tükrözi és nem jelent minden esetben felvételt: a listán elért sorszám jelenleg csak tájékoztatást ad.
A felvételi jegyzéken szereplő sorrendet befolyásolhatják a módosító időszakban az adott tanulmányi területet – intézményvezetői engedéllyel – utólag megjelölő jelentkezők felvételi pontszámai, illetve a nyilvánosságra hozott adatsorokban esetlegesen előforduló – a későbbiekben korrigálásra kerülő – pontatlanságok is.
Az, hogy valaki hátrébb sorolódott, nem indokolja a sorrend megváltoztatását. Ha a tanuló férőhely hiányában mégsem nyerne felvételt az általa megjelölt első helyre, a felvételi rendszer automatikusan a következő helyen besorolt osztályba vagy iskolába próbálja őt elhelyezni, ezért azt javasoljuk, hogy minden felvételiző azt az iskolát és azt az osztályt hagyja meg első helyen, amelybe leginkább felvételt szeretne nyerni.
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van 2023. március 21-22-én eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
      az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
      az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján (az intézmény hozzájárulásával!), új tanulmányi terület megjelölése.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni, valamint intézményt és tanulmányi területet sem lehet a módosító időszakban törölni!
A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
      az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
      azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját az általános iskola állította elő, a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.
A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) az Oktatási Hivatalnak.

A középfokú felvételi eljárás végleges eredményéről 2023. április 28-án írásbeli értesítő levelet küldünk a felvételire jelentkező tanulónak, szőlőjének/gondviselőjének a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére.
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR A 2023/2024-ES TANÉVRE osztályonként

(Kattintson az osztálytípus kódjára/nevére a felvételi rangsor megtekintéséhez!)
9 A 0001 Általános sportágismeret
9 F 0002 Humán
9 B 0003 Angol
9 C 0004 Német
9 NY 0005 Biológia-fizika
9 NY 0006 Biológia-kémia
9 E 0007 Matematika-digitális kultúra
A listában oktatási azonosító, ill. jelige szerint is kereshet böngészőjének Ctrl+F billentyűkombinációja segítségével, a keresett oktatási azonosítót vagy jeligét begépelve.
A tanulmányi területre felvehető tanulók száma:
9.A: 26 fő
9.B: 26 fő
9.C: 26 fő
9.E: 26 fő
9.F: 26 fő
9.Ny: 13 + 13 fő
A felvételi rangsort a módosító időszakot követően 2023. április 12-én véglegesítettük.
További kérdés vagy adategyeztetés esetén titkárságunk (babits@babits.pte.hu vagy 06-72/503-656) és Hosszú Barbara (beiskolázásért felelős intézményegység-vezető helyettes) fogadja észrevételeiket (hosszu.barbara@pte.hu).
A szép eredményekhez gratulálunk és bízunk abban, hogy minél több
megelégedett jelentkezővel találkozunk a beiratkozáson!

Intézményvezetés