Az „Innováció és tehetséggondozás a Babitsban” című pályázatunkkal az országosan 552, ezen belül a Dél-Dunántúlon a 32 támogatott projekt közé kerültünk, mellyel közel 38 ezer euró támogatást nyertünk intézményünk szakmai fejlesztésére és új nemzetközi kapcsolatok kiépítésére.


Gyakorlóiskolaként fontos szerepünk van a megújulásban, ezért pályázatunkkal olyan képzési és kompetenciaháttér létrehozására törekedtünk, amely az oktatás és képzés minőségének javulásával, az európai partnerséggel együttműködésre ösztönöz, valamint hatékonyabbá teszi tanári munkánkat és eredményesebbé a diákok iskolai pályafutását.
Három év távlatában, a 2020. október 25. és 2023. július 15. között megvalósult 21 nemzetközi szakmai továbbképzésen és intézményi látogatáson való részvételünk ténylegesen hozzájárult az iskola szakmai kapcsolatainak megerősítéséhez, a pedagógusok és a munkánkat segítők kulcskompetenciáinak kondicionálásához és fejlesztéséhez, a hatékonyabb tanulási folyamatok elsajátításához és a vezetői kompetenciák fejlesztéséhez.
A változatos mobilitási tevékenységek rendkívül sokszínűen támogatták eredmények elérését egyéni és közösségi szinten is. A színvonalas szakmai továbbképzések témái a digitális világtól kezdve az iskolán belüli és kívüli tanulási helyszínek bevonásáig terjedtek, további témák voltak pl. Az emberi agy és a biológiai folyamatok megértése a tanulási folyamatban, Az eltérő képességű diákok fejlesztése és értékelése, A projektalapú oktatás, A hatékony tanulásmenedzselési és tehetséggondozási technikák megismerése.
A választott országok is színes palettát mutattak: Izlandtól kezdve Ír- és Németországon át Spanyol-, Olasz- és Horvátországig számos európai országot érintettek.
A projekt magas színvonalú tanulási eredményeket biztosított a résztvevőknek, személyre szabott tanulási eredmények születtek a magyar és az idegen nyelvek, a történelem, az informatika és a testnevelés tanulmányi területeken.
A projekt legnagyobb hozadéka az, hogy a résztvevők között jó szakmai kommunikáció alakult ki, amelyekből további belföldi és külföldi munkakapcsolatok, együttműködések születtek.
A mobilitásokon részt vettek pedagógusok mellett az iskolapszichológus, a rendszergazda és az iskolavezetés tagjai is. A fogadó intézmények nemzetközileg elismert képzőintézmények, szakmai hálózatok tagjai és köznevelési intézmények voltak.
A pályázat lehetőséget biztosított a nemzetközi DIDACTA oktatási szakkiállításon való részvételre is, amely sok hasznos tapasztalatot eredményezett intézményünk további fejlesztése számára.
Intézményvezetők és pedagógusok a projektnek köszönhetően eljuthattak távoli országok (portugál, lett, belga, svéd és osztrák) középiskoláiba is, ahol tanórák látogatásával bővítették látókörüket és szakmai tapasztalataikat, valamint a programnak köszönhetően intézményünk is vendégül láthatott külföldi szaktanárokat.

A pályázati időszakban megvalósult mobilitásokról az alábbi linken részletesebben is olvashatnak honlapunkon:

https://babits.pte.hu/cikkek/innovacio_es_tehetseggondozas_erasmus_tamogatassal

Hosszú Barbara
projektkoordinátor

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.