Finnországban vettünk részt Erasmus mobilitáson. Ez alkalommal nem a tantárgyi módszertan, hanem a finn oktatási rendszer került a vizsgálódás középpontjába. Érdeklődéssel figyeltük a történelemről, oktatásról, kultúráról szóló előadáskat és kíváncsian mentünk el három középiskolába Helsinkiben, hogy bepillantást nyerjünk a finn csodába. Mert, hogy ilyen van azt a PISA mérések eredményei tanúsítják.

  

Megtapasztaltuk a finn rendszer természet közeliségét, hogy a letisztult, modern, kiválóan felszerelt épületek mennyire képesek támogatni az oktatási célokat. Az órák, tantárgyak felépítése más rendszerű, ötször egy évben változik az órarend, mely hét hétre lesz majd érvényes. Sok benne a kötelező, de vannak bőven választható tárgyak is.

  

A szünetekben van idő és tér egymással beszélgetni, játszani, dolgozni. Nagy vívmány az ingyen ebéd: minden diák igénybe veszi, megbecsüli. Önkiszolgáló rendszerben annyit vesznek a tanulók, amennyit meg tudnak enni, vehetnek többször is, így nincs maradék, nem kerül az étel kidobásra. A menüben gyakori a hal, sok a zöldség. Az egyik iskolában sárgarépa levest kaptunk és dinnyét. Mindenki jóízűen megette.

  

  

A finn történelem, kultúra, társadalom, életfilozófia nagymértékben meghatározza az oktatást, attól elválaszthatatlan. Mégis különösen fontosnak tartottuk, hogy meglássuk, vajon vannak-e olyan elemei a rendszernek, melyek mobilizálhatók a magyar kontextusra. Biztosak vagyunk benne, hogy igen és abban is, hogy a változtatások egy része nem igényelne anyagi ráfordítást. 

Ami nagyon tetszett, hogy az esélyegyenlőség az igazságossággal párosul, segítik a gyengéket, lemaradókat. Jó értelemben gyermekközpontúak, nem tekintélyelvűek. A tanárok és a tanári pálya presztízse kiemelkedően magas. Befogadóak, segítőkészek. Letisztult a rendszer, nincs felesleges adminisztráció, nincs felesleges stressz. Igaz ez a tanárokra és a diákokra egyaránt. Nincs nyelvvizsgakényszer, de mindenki jól beszél három, négy, nem ritkán öt nyelvet. Szerények, de magabiztosak.

  

A programot három vezetett túra színesítette: Helsinkiben, a 14. századi Porvooban és Tallinban Észtország fővárosában volt részünk ebben, ahova komppal keltünk át. Nagyon élveztük, hogy legközelebbi nyelvrokonaink országaiban kalandozunk. Sokszor kaptuk fel a fejünket arra, hogy „mintha magyarul beszélnének”…

Külön érdekessége volt a programnak, hogy a finn rendszerről 116 résztvevő tudott beszélgetni, akik tíz országból érkeztek. Mindenki a saját tapasztalatai tükrében dolgozta fel a látottakat-hallottakat. Magyarországot ketten képviseltük