Szeretettel várjuk 2021. január 23-án (szombaton) azokat a 8. osztályos tanulókat, akik iskolánkban írják a központi felvételi írásbeli dolgozatukat.


Az iskola nyitása: 8.30 óra

Érkezés a vizsgatermekhez legkésőbb: 9.30 óra

A vizsgázó számára kijelölt vizsgaterem beosztása megtekinthető a bejáratnál, ill. előzetesen e-mailben tájékoztatjuk a vizsgázókat a kijelölt vizsgahelyszínről, amennyiben jelentkezéskor korábban megadták e-mail címüket.

Az írásbeli kezdete: 10.00 óra

Menete:

10.00-10.45  magyar nyelv
10.45-11.00  szünet
11.00-11.45  matematika

A vizsgára feltétlenül hozza magával minden vizsgázó a személyazonosításra alkalmas igazolványát (személyi vagy diákigazolványt), ceruzát, valamint kék vagy fekete színű tollat.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A kockázatok csökkentése érdekében az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, szülő/kísérő látogathatja. Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, kérjük, hogy az alábbi pótidőpontot vegyék igénybe: 2021. január 28. (csütörtök) 14.00 óra vagy 2021. február 5. 14.00 óra.

Az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus (tovább) terjedésének megakadályozásában. Az intézmény területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.

Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el a kijelölt helyüket a vizsgateremben és a vizsga befejezését követően azonnal hagyják el a vizsga helyszínét.

Intézményünk eljárásrendje alapján a vizsgázók számára kötelező a védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt, valamint az intézményben való teljes tartózkodásuk alatt.

Az intézmény bejáratainál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, és annak kötelező használatára felhívjuk a figyelmet. Kérjük, hogy az intézménybe érkezéskor mindenki alaposan fertőtlenítse a kezét.

Érkezéskor testhőmérséklet-mérést végzünk. Amennyiben az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (jelenleg 37,8°C) meghaladó értéket észlelünk, a gyermeket elkülönítjük, és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük. Ebben az esetben a vizsgázó a pótidőpontban tudja letenni a vizsgát.

Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

A dolgozatok értékelésének megtekintése2021. január 29. (péntek) 8.00-16.00 óra között az I. emelet 104. és 105. termekben lehetséges. Kérjük, hogy a vizsgázók max. 1 kísérővel érkezzenek! Kérjük, hogy a betekintés megkezdése előtt a vizsgázók és kísérőik az épületben ne csoportosuljanak, a kijelölt védőtávolságot egymástól tartsák, majd a betekintést követően azonnal hagyják el a betekintés helyszínét.

Az írásbeli kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében az igazgató által fent meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16.00 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2021. február 8-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

Az Értékelő lapok átvétele: 2021. február 5. (péntek) 8.00-15.30 között az iskola könyvtárában (földszint 19. )

További részletes tájékoztatás a központi felvételi eljárásról itt olvasható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok!

Sulyok Andrea
Intézményegység-vezető

Pécs, 2021. január 6.