Kedves Kolléga!A PTE Gyakorló Általános iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda (korábban PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium) Második idegen nyelv munkaközössége a 2016-17-es tanévben is megszervezi Regionális újlatin/latin és orosz nyelvi kiejtési versenyét, a francia, latin, olasz, orosz és spanyol nyelvet második idegen nyelvként tanuló középiskolás diákok számára.

A verseny időpontja: 2017. március 3. (péntek) 13 óra

A verseny helyszíne: PTE Gyakorló Általános iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda székhelyintézménye, Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

A részvétel feltételei:

-               a versenyben iskolánként és nyelvenként 2-2 tanuló (indokolt esetben ennél több) vehet részt a 9.-12. évfolyamról, akiket iskolájuk az előzetes házi megmérettetésen erre kiválaszt,

-               a versenyben csak olyan tanulók vehetnek részt, akik az adott nyelvet második idegen nyelvként tanulják (illetve a latint esetleg harmadik nyelvként), és egy hónapnál hosszabb időt nem töltöttek célnyelvi területen, 

-               minden résztvevőnek fel kell olvasni egy – eredeti, célnyelven írt - szabadon választott, irodalmi igényű, köznyelvi szöveget (20-25 soros gépelt szöveg, kb. 2-2 és fél perc), egy a helyszínen kézhez kapott hasonló jellegű kötelező szöveget, valamint a zsűri által kijelölt 4-5 olyan szót, kifejezést, melyek az adott nyelv kiejtési sajátosságait tükrözik.

A versenyre nevezési díj nincs (a résztvevőket csak az esetleges útiköltség terheli).
A teljesítmények elbírálásához az egyetemi szaktanszékek oktatóit kérjük fel.

A hivatalos versenyfelhívást később fogjuk elküldeni, mostani tájékoztatásunkkal szeretnénk meghosszabbítani a felkészülés időszakát.

Az esetleges kérdésekkel forduljatok a nyelvi felelősökhöz:

francia nyelv: Németh Andrea n.andrea1214@gmail.com
olasz nyelv:    Tarnai Dóra tarnaidora@hotmail.com
spanyol nyelv: Pintér Kornélia pinternelli1@hotmail.com
latin nyelv:    Vituska Virág vituska.virag@pte.hu
orosz nyelv:    Pálné Porst Andrea porstandi@gmail.com

 

Jó felkészülést kívánunk! Várjuk a versenyzőket!

Üdvözlettel,                                                 

                                                                                             Porst Andrea

Pécs, 2017. február 06.                                              munkaközösség vezető