A PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumának szóbeli felvételi vizsga időpontjai az egyes osztálytípusokon:

általános
sportágismereti

osztály
(0001)

kosárlabda
osztály
(0002)

emelt óraszámú
angol
osztály
(0003)

emelt óraszámú
német 
osztály
(0004)

emelt óraszámú
biológia-fizika
osztály nyelvi előkészítővel
(0005)

emelt óraszámú
biológia-kémia
osztály nyelvi előkészítővel
(0006)

emelt óraszámú matematika-informatika
osztály
(0007)

emelt óraszámú
humán tantárgyak
osztály
(0008)

2021. február 23.
(kedd)
8.00 óra vagy 13.00 óra

-

2021. február 23. 
(kedd)
8.00 -14.00 óra

 

2021. február 24.
(szerda)
8.00 óra vagy 13.00 óra

-

2021. február 25.
(csütörtök)
8.00 óra vagy 13.00 óra

-

2021. március 1.
(hétfő) 
13.00-15.00 óra

2021. március 1. 
(hétfő)
8.00-15.00 óra

2021. március 1.
(hétfő)
12.00-15.00 óra

Matematika (0007): 13.00 órától
Humán
 (0008): 9.00 órától

2021. március 10.
(szerda)
14.00-15.00 óra

2021. március 10.
(szerda)
14.00-15.00 óra

2021. március 10.
(szerda)
13.00-15.00 óra

Matematika (0007): 14.00 órától
Humán
(0008): 12.00 órától

A sportágismereti osztálytípus esetén (0001):

Az alkalmassági vizsgát két turnusban, három különböző helyszínen, külön fiú/lány csoportban tartjuk.

Kérjük, hogy a tanulók minden esetben 15 perccel a vizsga előtt érkezzenek meg (gyülekező a nagy tornateremben, fsz. 36. terem) és lehetőség szerint már sportruházatban érkezzenek, hogy a fertőzésveszélyt az öltözőkben a minimumra csökkentsük. Kérjük, hogy a vizsgázók váltócipőt és meleg sportruházatot is hozzanak magukkal, mivel jó idő esetén az udvaron tartjuk az alkalmassági vizsgát. Külön fiú/lány öltözőink a földszint 26., 29.,37., 38. számú termekben is rendelkezésre állnak.

Kérjük, hogy az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást és a versenyeredmények másolatát csatolják a jelentkezési lapjukhoz és azt 2021. február 19-ig juttassák el iskolánkba. Amennyiben ezt elmulasztották, a vizsgázó hozza magával a szóbeli vizsgára az igazolást vagy kérjük, hogy juttassák el a dokumentumot beszkennelve a hosszu.barbara@pte.hu e-mail címre legkésőbb a vizsgát megelőző napon. Köszönjük!

Minden más osztálytípus esetén (0002-0003-0004-0007-0008):

Kérjük, hogy a tanulók a sportágismereti osztály kivételével minden esetben 5 perccel a szóbeli vizsga előtt érkezzenek meg a vizsgateremhez.

A matematika-informatika osztálytípus esetén (0007):

Minden vizsgázó egységesen 8.00 órai vizsgakezdéssel tud regisztrálni matematika szóbeli felvételire.

A biológia-kémia és biológia-fizika osztálytípus esetén (0006/0005):

A 8 órai időpontra regisztráló tanulók 7:40 órára érkezzenek meg a 101-es teremhez. A későbbi időpontra regisztrálók az adott időpont előtt 10 perccel érkezzenek. Tételhúzás után felkészülési időt biztosítunk a vizsgázóknak. Minden tanuló hozzon magával tollat, illetve a kémiából felvételizők periódusos rendszert.

Időpontfoglalás:

A szóbeli felvételi vizsga több bizottságban történik párhuzamosan az egyes osztálytípusoknak megfelelően, ezért erre előzetesen minden esetben időpontot kell foglalni. A regisztráció 2021. február 19-én 8.00 órától lesz elérhető iskolánk honlapján. Belépés előtt kérjük regisztrálják a tanulókat!

A szóbeli felvételi eljárás keretében kizárólag az általános iskolai tanulmányok során, minden tanuló által elsajátítható kerettantervi tananyag alapján készített felvételi kérdések és feladatok szerepelnek.

Részletes szóbeli felvételi követelmények elérhetőek itt: https://babits.pte.hu/cikkek/online_nyilt_nap_2021_2022

A teljes felvételi eljárásban maximálisan megszerezhető felvételi pont 200 pont, ebből:

  • legfeljebb 50 felvételi pont: az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. első félév) alapján (a készségtárgyak nélkül a bizonyítványban, illetve a félévi értesítőben szereplő tíz tantárgy: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika. Amennyiben a tanuló komplex természettudományt tanul, az adott jegyet négyszeres szorzóval számoljuk. Ha egyéb osztályzattal (pl. informatika) nem rendelkezik, akkor a többi jegy átlagának egészre kerekített értékével egészítjük ki a szerzett jegyek összegét.),
  • legfeljebb 100 felvételi pont: a központi matematika és magyar írásbeli eredmények, és
  • legfeljebb 50 felvételi pont az iskolánk által szervezett, az osztálytípusnak megfelelő tantárgyak szóbeli vizsga (testnevelés esetén alkalmassági vizsga) eredménye alapján.
  •  

Szóbeli vizsga alóli mentesség:

  • A szóbeli felvételire NEM KELL időpontot foglalniuk és megjelenniük az adott osztálytípusra korábban írásban mentességet kapott tanulóknak (pl. az iskolánk által szervezett előkészítő foglalkozásokon, tanulmányi versenyeken és/vagy központi írásbeli vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtottak). Amennyiben olyan osztálytípust is megjelölt a tanuló, amelyre nem kapott mentességet, abban az esetben ennek az osztálytípusnak a szóbeli felvételi vizsgájára kérjük, foglaljanak időpontot és a tanuló vizsgázzon le a szóbeli vizsgán.
  • A szóbeli felvételi elbeszélgetés alól mentesülnek azok a tanulók is, akik a megjelölt osztályprofillal összhangban lévő, az EMMI által támogatott városi 1-3., a megyei versenyeken 1-5. és az országos tanulmányi versenyeken az 1-10. hely valamelyikét elérték. Ehhez a jelentkezési lapjukhoz csatolniuk kell a mentességet igazoló versenyeredmény másolatát. A versenyeredménnyel rendelkező tanulóknak regisztrálnia csak abban az esetben kell a szóbeli vizsgákra, ha a mentességre jogosító eredményüket a jelentkezést követően szerezték és azt a szóbeli vizsga napját megelőzően még nem juttatták el iskolánkba.

Kérjük a jelentkező tanulókat, amennyiben lehetőségük van, az első vizsganapon jöjjenek vizsgázni. (A felvételi napján írásos igazolást kapnak a vizsgázók arról, hogy megjelentek.)

Több osztálytípus megjelölése esetén kérjük, úgy foglaljanak időpontot, hogy minden vizsgabizottság előtt pontosan meg tudjanak jelenni. A szóbeli vizsga maximális időtartama 15 perc.

Indokolt esetben (betegség, karantén, egyéb akadályoztatás esetén) kérjük, hogy kérjenek egyedi időpontot az alábbi e-mail címen: hosszu.barbara@pte.hu. Kérésre eltekintünk a személyes megjelenéstől is és online vizsgalehetőséget biztosítunk!

Biztonsági intézkedések a szóbeli vizsganapokon:

A kockázatok csökkentése érdekében az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. Amennyiben a szülő/gondviselő a gyermekénél megbetegedés tüneteit észleli, kérjük, hogy az alábbi időpontok egyikét vegyék igénybe: 2021. március 1. (hétfő) 13.00 óra vagy 2021. március 10. (szerda) 14.00 óra.

Az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér stb.) NEM léphet be!

A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a koronavírus (tovább) terjedésének megakadályozásában. Az intézmény területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.

Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, a vizsga előtt 5, ill. 15 perccel érkezzenek meg a vizsgateremhez és a vizsga befejezését követően azonnal hagyják el a vizsga helyszínét.

Intézményünk eljárásrendje alapján a vizsgázók számára kötelező a védőmaszk viselése az intézményben való teljes tartózkodásuk alatt. A szóbeli felelet idejére a vizsgázók levehetik a maszkot.

Érkezéskor testhőmérséklet-mérést végzünk. Amennyiben az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (jelenleg 37,8°C) meghaladó értéket észlelünk, a gyermeket elkülönítjük, és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük. Ebben az esetben a vizsgázó a pótidőpontban tudja letenni a vizsgát.

Az intézmény bejáratainál és több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, és annak kötelező használatára felhívjuk a figyelmet. Kérjük, hogy az intézménybe érkezéskor mindenki alaposan fertőtlenítse a kezét.

Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk.

A beiskolázásért felelős: Hosszú Barbara intézményegységvezető-helyettes

További kérdés esetén  szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 72/503-656/28679 vagy a hosszu.barbara@pte.hu e-mail címen.

A felkészüléshez és a vizsgához sok sikert kívánunk!

Sulyok Andrea
ntézményegység-vezető

Pécs, 2021. 02. 10.

0005/0006 Biológia-kémia-fizika