A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Fizika, Földtudományok és Matematika szekciója (FiFöMa) a Pannon Egyetem rendezésében 2023. április 11-13-án tartotta konferenciáját.


A Földtudományok alszekció, Alkalmazott földtudományok tagozata Máté Lotti, Paik Renáta (11. D) és Veres Péter (12. E) pályaművét különdíjjal értékelte. A tagozatban 3. helyet nem adtak ki, helyezésük a 3. legjobb tagozati előadás.
Témájuk: A Pécs környéki bányák rekultivált területeinek összehasonlító talajtani vizsgálata

A 36. OTDK FiFöMa szekciójában három PTE által delegált kutatást díjaztak, mindhármat földrajztudományból. E három díjazott pályamunka/előadás egyikét iskolánk tanuló készítették több éves kutatómunkát követően. Az elmúlt két évben közel tíz bányát látogattak meg az ország különböző pontjain, közöttük négy mecseki bányában végeztek átfogó kutatásokat. A minták laboratóriumi vizsgálatát követően, összehasonlító elemzést készítettek, melyek a bányák rekultivációs módszereinek és azok hatékonyságának összevetésére irányultak.

A neves kutatókból álló szakmai zsűri nagyra értékelte az előadásukat és a szakmai vitában nyújtott teljesítményüket. Tagozatukban rajtuk kívül 4-ed 5-öd éves hallgatók versenyeztek, ezért kimagasló eredménynek számít, hogy középiskolásként álltak helyt az egyetemisták megmérettetésében.

Köszönet:
PTE TTK Földrajz Intézet talajtani labor: Dr Czigány Szabolcs, Balogh Richárd
Komló: Pozsár Sándor, bányamérnök, bányászati- és engedélyezési szakértő, direkció vezető
Pécsvárad: Szutor András bányamérnök
Kővágószőlős: Németh Gábor telepvezető, Farkas Péter üzemeltetési mérnök
Karolina külfejtés: Riedl István bányászati igazgató

Idézetek a pályamunka bírálataiból:
„A munka rendkívül alapos a négy helyszín geológiai történetének és a bányaművelés, valamint a rekultiváció leírásában. Igazán élvezetes olvasmány bőségesen adatolva. Az irodalmi feldolgozás rendkívül terjedelmes, ami kimondott erőssége a munkának.”
„A dolgozat eredményei értékesek és érdekesek. Szerzők eredményeiket szisztematikusan vezetik végig a dolgozaton, azok újnak tekinthetőek a területek vonatkozásában. A dolgozat egyik legnagyobb erőssége, az összegzés fejezet. Az alapötlet izgalmas és javaslom jobban körüljárni a koncepciót nemzetközi irodalom fényében. A dolgozatból egyértelműen kitűnik a szerzők önálló munkája, motivációja és csak bíztatni tudom őket, hogy folytassák kutatásukat és elkötelezettségüket.”

Felkészítő tanáruk: Pandur Anett
Gratulálunk az elért eredményhez!

Az OTDK-ról:

A tudományos diákköri mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, a tudóssá nevelés színtere. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. A TDK műhelyekben születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.
Az OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók keretében szakmai tagozatok működnek.
Fizika, Földtudományok és Matematika szekcióban a fizika, a földtudományok és a matematika szakterületeihez és ezek környezettudományi, módszertani és műszaki kapcsolataihoz tartozó tudományos igényű, erre a célra készített pályamunkák mutathatók be.
A pályamunka a hallgató(k) saját tudományos kutatásairól számol be. A pályamunka egy, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elfogadott intézményi TDK-konferencia szakmai zsűrije által ellenőrzött és elfogadott saját kutatás eredményeit tartalmazza. A pályamunka törzs dokumentumának terjedelme 60 oldal. Ezen túl kiegészítő dokumentumokat kell mellékelni köztük a „Saját eredmény” elnevezésű kiegészítő dokumentumot, mely tartalmazza azt a tudományos kérdést, amit a hallgató saját maga megoldott; azokat a módszereket, amelyeket saját maga alkalmazott, vagy aminek segítségével saját maga mérést végzett; a saját maga által kapott eredményeket. Valamennyi pályamunka szigorú plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság különbizottságot hoz létre, amelynek tagjai áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat a tagozati ülésen – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen szóban kell bemutatni az OTDK FiFöMa szekcióülésén. (15 perc prezentáció, 10 perc szakmai vita)

A konferencián részt vehetnek olyan középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (pl. TUDOK- Kutató Diákok Mozgalma; Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia; Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny,) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

A benyújtott pályamunkák értékelésének szempontjai
A saját eredmények minősége és újszerűsége, indoklásának és értékelésének helyessége.
Az önállóan elvégzett módszerek minősége, ismertetése, ötletessége, és alkalmazásának helyessége.
A saját feladat (kérdésfeltevés) világos körülhatárolása, valamint az önálló munka részletes elhelyezése és elhatárolása a kutatócsoport általánosabb tudományos kutatásaiban.
A dolgozat stílusa, szerkesztése, szakirodalom ismerete.

A konferencián bemutatott előadás értékelési szempontjai:
Az előadó megfogalmazta-e világosan saját feladatát, és bemutatta-e tudományos tevékenységét, elhatárolta-e a kutatócsoport általánosabb kutatásaitól?
Saját kutatási eredményeit milyen tudományos szinten tudta bemutatni?
Bemutatta-e részletesen az általa használt kutatási módszereket, és azok a kutatási célnak megfelelőek voltak-e?
Hogyan indokolta eredményeit, a következtetései mennyire voltak helyesek?
Előadása megfelelt-e az előadói követelményeknek (szerkesztés, szabatosság, világos okfejtés, szakkifejezések használata stb.)?
Mennyiben sikerült érdemben válaszolni a zsűri észrevételeire, kérdéseire, a bírálatokra; milyen szakmai biztonsággal rendelkezik a témában?