Az alábbi színes videóanyagokban bemutatjuk iskolánk tagozatait és osztályprofiljait.

 

Gimnáziumi angolos osztály
Első nyelvként heti 6 órában angolt tanítunk középhaladó vagy haladó szinten.
Diákjaink gimnáziumi tanulmányaik folyamán részt vehetnek anyanyelvű tanár által vezetett szakköri tevékenységben, valamint jelentkezhetnek angliai tanulmányútra is.
Második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és – korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható. 

 

Gimnáziumi németes osztály:
Első nyelvként heti 6 órában német nyelvet tanulnak kezdő (csak megfelelő létszám esetén indul), középhaladó és haladó szinten.
Az osztályba jelentkezők számára webquest versenyt hirdetünk, mely az eredményesség mértékétől függően beleszámít a szóbeli felvételi pontszámába.
Biztosítjuk az akkreditált Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II (B2/C1) vizsgán való ingyenes részvétel lehetőségét, továbbá programunkban szerepel németországi cserekapcsolat, nemzetközi UNESCO-projekteken és e-learning projekteken való részvétel, pályázati lehetőség nyári németországi ösztöndíjra és a budapesti Goethe Intézet által támogatott rendezvények.

Második idegen nyelvként angol, francia, latin, orosz és – korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható. 

 

 

Gimnáziumi biológia-fizika osztály
A természettudományok iránt érdeklődő tanulók számára indítjuk ezt az osztályt. A biológiát és a fizikát a 9. évfolyamtól emelt óraszámban tanítjuk.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk:
első idegen nyelvként (kötelezően) angolt tanulnak kezdő, vagy haladó szinten.
második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és – korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható. 

 

 

Gimnáziumi matematika-informatika osztály:
Az osztály emelt óraszámban tanulja a matematikát illetve az informatikát.
A négyéves informatika tananyag lehetőséget biztosít az ECDL és az OKJ középfokú szoftverüzemeltető vizsga letételéhez, valamint magas szintű felkészítést biztosítunk a kétszintű érettségi követelményeihez igazodva.
Az osztályba jelentkezők számára iskolánk honlapján matematika versenyt hirdetünk, mely az eredményesség mértékétől függően beszámít a szóbeli felvételi pontszámába. Más pécsi gimnáziumok matematika versenyeinek eredményeit is figyelembe vesszük.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk:
első idegen nyelvként (kötelezően) angolt tanulnak kezdő, vagy haladó szinten,
második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és – korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható. 

 

 

Gimnáziumi humán-tantárgyak–művészeti osztály
A humán tudományok, művészeti tantárgyak iránt érdeklődők számára indítjuk ezt a gimnáziumi osztályt, és elsősorban azon jó tanulmányi eredményű tanulókat várjuk, akiknek még nincs végleges továbbtanulási elképzelésük. A kilencedik évfolyamtól helyi tanterv alapján tanítjuk a művészeti tantárgyakat (művészetek, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra) komplex oktatás keretében. Az osztályban folyó oktatás célja felkészíteni a továbbtanulásra, elsősorban bölcsész és a művészetekhez kapcsolódó tanulmányokra.
A tanulóknak két idegen nyelvet kell tanulniuk:
első idegen nyelvként (kötelezően) angolt tanulnak kezdő vagy haladó szinten,
második idegen nyelvként német, francia, latin, orosz és – korlátozott számban – olasz vagy spanyol nyelv választható. A latin harmadik nyelvként is választható.