Sátayné Gáll Veronika

Sátayné Gáll Veronika
Szak:
német nyelv

Fogadó óra:
hétfő 4. óra

Osztályfőnök:
9.C