Iskolánk tehetséggondozó munkájának, feladatainak rövid áttekintése

1. Az intézményünk tehetséggondozó munkája

 • az utolsó 5 év tanulói eredményei (országos eredmények) – mellékletben
 • A legeredményesebb tehetséggondozó munkánk színterei a tehetséggondozó, tehetségfejlesztő szakkörök: évente 15-18 ilyen szakkör működik az egyéni tehetséggondozástól (pl. egyéni hangképzés, énektanulás, fizika, vitaverseny) a kiscsoportos tehetséggondozásig matematikai, interperszonális (vitaverseny, Off-Színkör), intraperszonális (pl fizika-matematika), vizuális (szakkör, rendszeres iskola kiállítások, komplex művészeti témákhoz applikáció, bemutatók készítése), testi (pl. röplabda), nyelvi (idegennyelvi-barcsi angolverseny, OKTV), természettudományos területeken.
 • 5X zenei tehetséggondozó verseny megszervezése, lebonyolítása - osztályok és egyének számára.
 • Iskolánk regisztrált tehetségpont, dolgozunk az akkreditált tehetségpont eléréséért.
 • A tehetséggondozást átültetjük a hallgatókkal való foglalkozás gyakorlatába is, akik aktív részesei lesznek így a gimnázium tehetséggondozó munkájának.
 • Kiemelt tehetséggondozó területek: kórus, egyéni énektanulás (rendszeres, sokszor tematikus hangversenyek, hangszeres tehetséggondozás (pl. fuvola-együttes), népdaléneklés, a természettudományok területén: fizika-kémia-biológia-matematika, Off-Színkör (irodalmi színpad), Pódium (versmondás, versenyekre való felkészítés), sport: pl. röplabda, kosárlabda…
 • Iskola Babits Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

· Művészeti és tanulmányi versenyek meghirdetése és lebonyolítása iskolai és országos szinten (pl. a Babits 5X osztály- és szólóéneklési verseny, a gyakorló iskolák közötti zenei- és műveltségi versenyek, pl. a 8. osztályosoknak „Szellemeskedő” matematikai verseny

· A szorgalmi időn kívül tehetséggondozó táborok szervezése (kórus, röplabda)

Összefoglalva:

1. Rendszeresen részt veszünk a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken.

2. Sok tanulónk indul az OKTV-ken és ér el kiemelkedő sikert (pl. fizika, matematika, német és angol nyelv)

3. Tanítványaink 95%-a tanul tovább a felsőoktatásban. A továbbtanulók többsége a PTE karai közül választ, de kedvelt a Corvinus, ELTE és a Budapesti Műszaki Egyetem.

· Tanulóink 75 %-a tesz emelt szintű érettségi vizsgát, átlaguk: 4,69. (A 2015/16-os tanévben 193 érettségizőnkre 200 emelt vizsga jutott.)

· Tanulmányi átlagunk 4,1-4,3 között mozog. A gimnáziumi osztályok eredménye jelentősen magasabb a szakközépiskolainál, de ezek az osztályok is jóval az országos átlag felett teljesítenek.

· Nyelvi képzésünk eredményeként diákjaink 85 %-a rendelkezik egy vagy több nyelvvizsgával az érettségikor.

· Évente jelentős számú tanulónk tesz sikeres Deutsches Sprachdiplom Stufe II: nyelvvizsgát (iskolai évkönyveinkben rendszeresen közzétesszük a nevüket).

· Művészeti tevékenységünkben kiemelkedők a vers- és prózamondás, az irodalmi színpad, az énekkar, az énekes és hangszeres együttesek, szólisták eredményei. Az országos, a regionális versenyek legjobbjai között vagyunk. Jelentős részt vállalunk a PTE, Pécs és Baranya megye rendezvényeinek sikeres lebonyolításában. Gyakran szerepelünk az országos rendezvényeken is.

· Tehetséggondozásunknak tanórai és tanórán kívüli formái is vannak.

· A tanórán kívüli ismeretszerzést szolgálják a tehetséggondozó szakköreink, egyéni foglalkozásaink. Ezek célja a versenyekre való felkészítés, a művészeti képességek fejlesztése. A tehetséges és az érdeklődő tanulók részt vehetnek többek között a kórusok, a Pódium, az OFF színkör, a hangszeres együttesek munkájában.

 • Tehetséggondozó szakvizsgával rendelkezik Fekete Zsófia tanárnő, de tanáraink 80%-a aktívan vesz részt a tehetségazonosításban, tehetséggondozásban.

2. Tehetségszűrés…

 • Alapja a tanári megfigyelés, szakkörök, háziversenyek (pl. irodalmi verseny), a legkülönbözőbb versenyekre való rendszeres felkészítés, azokon való részvétel.

3. Tehetséggondozó programok:

 • DSD vizsgára való felkészítés
 • JDI (Jugend Debattiert International – Vitázik a világ ifjúsága) – vitaversenyre felkészítő szakkör
 • Énekkari munka-továbblépési lehetőséggel: VoiSingers együttes – volt és jelenlegi tanulóink részvételével
 • „Szellemeskedő” matematikaverseny általános iskolásoknak
 • Népdaléneklés
 • Off – Színkör – színjátszás
 • Pódium – tehetséges versmondókkal való foglalkozás, versenyeztetés
 • Idegen nyelvi Kiejtési Verseny megszervezése, lebonyolítása
 • Iskola Babits Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
 • A bécsi UNESCO támogatásával diákjainkkal projekttalálkozókat tartunk, immár 13 éve állunk kapcsolatban három közép-európai (szlovák, cseh, osztrák) iskolával, a munkanyelv a német. Több nagyszabású nemzetközi német nyelvű projekt részesei voltunk: Jugendakademie, Villach, Ausztria, Thüringia. 2003-ban az UNESCO társult iskolája lettünk. 2006 óta német nyelvű e-learning projekteken veszünk részt.

4. Az intézménnyel jogviszonnyal rendelkező tehetséges tanulók célcsoportjai:

 • Az iskola összlétszámából (735 fő) kb. 251 tanuló nívócsoportos oktatása haladó és kezdő szinten. Közülük sokan részt vesznek országos és az egyetem tehetséggondozó programjaiban is. Az országos tehetséggondozó programban pedig több volt tanulónk vesz részt, mint egyetemi oktatók.
 • DSD nyelvvizsgára felkészítés – minden német nyelvet tanuló tehetséges diák számára elérhető. Kiemelten természetesen a német nyelvet emelt szinten tanuló diákok számára, amit a német cserekapcsolat (Damme) még sikeresebbé tesz.
 • JDI vitaversenyre való felkészítés.
 • UNESCO Társult Iskolák Találkozója - tematikus találkozója (legutóbbi tematika a zene köré épült és iskolánk rendezte).
 • Iskola Babits Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

5. Az elkövetkező 5 évben az intézménnyel jogviszonnyal rendelkező tehetséges tanulók célcsoportjai számára tervezett tehetséggondozó tevékenységek

 • Damme, JDI vitaverseny, DSD felkészítés
 • Szoros együttműködés kiépítése az egyetemi karok tehetséggondozó munkájával, programjaival (már létező együttműködés: ÁOK, KTK, BTK, ETK
 • A tehetségműhelyek kiterjesztése – Nyitott intézmény (a város, a megye, a régió felé) program kidolgozása és megvalósítása.
 • Az iskola és felkért pszichológusok bevonása a mérés rendszeressé tételébe és a tehetségkövetésbe is (a részletek kidolgozása és folyamatos megvalósítása).
 • A 4. pontban felsoroltak folytatása, minőségileg magasabb szintre emelése, gazdagítása, színesítése és kiterjesztése a város, a megy és a régió területére
 • Idegen nyelvi Kiejtési Verseny megszervezése, lebonyolítása

  Rendszeresen szervezünk diákjaink számára projektnapot. (egészségnevelési, Európai Unió, Madách és Babits évfordulóhoz kapcsolódó, történelmi eseményekhez.)

6. Személyi feltételek:

 • iskolapszichológus
 • végzettségek: tehetséggondozó szakvizsga 1 fő
 • DSD pedagógusok: 6 fő
 • művészeti tehetséggondozás: 8 fő
 • természettudományos: 6
 • IKT – 3 fő, idegen nyelvi 3 fő, egyéb: 20 fő

7. Tárgyi, infrastrukturális feltételek:

 • természettudományos labor
 • 2 tornaterem, 1 edzőterem
 • digitális táblával rendelkező tanterem: 15
 • nyelvi labor
 • digitális tananyagok, cikkek, publikálások: idegen nyelv, magyar, ének-zene, történelem, matematika, informatika, földrajz, kémia

8. Külső partnerek, kapcsolatrendszerek:

 • PTE karai
 • Zsolnay Kulturális Negyed
  • Pécsi Kulturális Központ
  • Planetárium
 • Kodály Központ
 • MATEHETSZ
 • Rátgéber Akadémia
 • KOnfuciusz Intézet (ETK)
 • Pécsi Nemzeti Színház
 • Pécsi Harmadik Színház
 • Pannon Filharmonikusok
 • Zeneiskolák (Liszt Ferenc és Magán zeneiskolák)
 • Táncegyüttesek: Misina, Kapronczai Művészeti Iskola, Fordan Táncstúdió
 • a budapesti Víg- és Erkel Színházzal,
 • Liszt Ferenc Zeneiskola
 • Janus Egyetemi Színpad
 • budapesti Goethe Intézet
 • pécsi Lenau Ház
 • Civil Közösségek Háza

Tervek: Táncoló Egyetem,

10. Tehetséggondozó tevékenység a körzetben

 • Körzeten (régión) belül:
  • tehetséggondozó osztályok létrehozása (tehetséggondozó csoportok)
  • elsődlegesen az intézményen belüli (Deák, gyakorló általános iskola) komplex tehetséggondozó tevékenységek
  • Legfontosabb együttműködő partnereink a tehetség felkutatásában a pécsi és a környékbeli általános iskolák.
  • közös tehetségműhelyek szervezése
  • tehetségnapok rendezése – tematikus, műveltségterületenkénti (tantárgyi),
  • tehetséges vendégtanulók fogadása, felkészítése, mentorálása
  • Irodalmi verseny
  • Kutatók éjszakája
  • Vitaverseny
  • Digitális témahét
  • Idegen nyelvi Kiejtési Verseny megszervezése, lebonyolítása
  • Janus Egyetemi Színpad
  • Lenau Ház
 • Körzeten kívül:
  • Hatókörünk elsősorban Pécs városára és Baranya megyére terjed ki, de kollégista tanulóink révén megyehatárokat, sőt országhatárokat is átívelő.
  • Gyakorló Iskolák közötti együttműködés (közös feladatok, tervezés, megvalósítás, ötletbörze, jó gyakorlatok megosztása, publikálása) – konferenciákon való előadások, bemutatók – 2017. Gyakorlóiskolák Konferenciájának megszervezése, lebonyolítása, előadások publikálása
  • Versenyek szervezése, lebonyolítása
   • gyakorlóiskolák között
   • megyei irodalmi verseny
   • területi (akár országos)
  • konferenciákon való előadások
  • Idegen nyelvi Kiejtési Verseny megszervezése, lebonyolítása
  • budapesti Víg-, Erkel Színház, Játékszín…
  • budapesti Goethe Intézet
  • A bécsi UNESCO támogatásával diákjainkkal projekttalálkozókat tartunk, immár 13 éve állunk kapcsolatban három közép-európai (szlovák, cseh, osztrák) iskolával, a munkanyelv a német.
 • Kiegészítő feladatok tervezett ellátása
  • publikációs tevékenység – honlapon és országos megjelenés
  • civil szervezetek bevonása
  • önkéntesek bevonása (pl. szülők, volt tanítványok..)
  • szponzoráció megteremtése
  • tehetségek bemutatkozására lehetőséget biztosító rendezvények szervezése, lebonyolítása (városi, megyei, regionális, gyakorló iskolák közötti-országos)

11. Értékelési, ellenőrzési rendszer

 • Monitoring tevékenység – elégedettségi mérések, kockázatelemzések

12. Disszemináció

 • honlap (honlapok)
 • Körzeti és országos konferenciák szervezése, részvétel ezeken.
 • Pedagógusok érzékenyítése a lehetőségek, feladatok, megvalósítások és értékelések (reflektálások) iránt.
 • Az egyetemi hallgatók felkészítése a tehetségazonosítás, de leginkább a tehetséggondozásra.
 • A jó gyakorlatok: újak rendszeres kidolgozása, publikálása, kiterjesztése, elterjesztése.
 • Szoros kapcsolat kiépítése a nyertes iskolák között, folyamatos együttműködés, tapasztalatok cseréje, hálózatokba bekapcsolódás (bekapcsolás) .

LETÖLTHETŐ EREDMÉNYLISTÁNK