Kedves Nyolcadikos Tanuló! Tisztelt Szülők/Gondviselők!A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A jelentkezők felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a magyar nyelv és matematika központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

Az ideiglenes felvételi rangsor megtekintése előtt kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót, mely segítséget nyújt a táblázatok értelmezéséhez:
A jelentkezők neve mellett található a felvétellel kapcsolatos döntés:

 • Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket és felvételre javasoljuk, a tanuló oktatási azonosítója (jelszava) mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot és a felvételi eljárásban kapott összesített pontszámot írtuk, valamint a „Felvételre javasolt” döntés olvasható. Pontazonosság esetén elsőként a szóbeli, másodsorban a központi írásbeli pontszámok közötti különbségek, harmadsorban a hozott tanulmányi pontszámok alapján differenciáltunk.
 • Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a tanuló oktatási azonosítója mellett az „E” (= elutasítva) döntés olvasható. Automatikusan elutasításra került az a jelentkező,
 1. akinek a központi írásbeli vizsgán matematikából és magyar nyelvből elért összeredménye nem érte el az 50 pontot, valamint sem matematikából, sem magyar nyelvből nem lehet 13 pontnál kevesebb az elért központi írásbeli vizsgaeredménye,
 2. akinek az általános iskolából hozott pontja nem érte el a 40 pontot.
 3. aki a sportágismereti alkalmassági vizsgán alkalmatlannak minősült (kizárólag az általános sportágismereti osztály esetében).
 4. aki az a) és b) feltételeket teljesítette, de nem jelent meg a szóbeli vizsgán.
 5. aki a kezdő német nyelvet jelölte meg az emelt óraszámú német nyelvi osztályban (0004). Az alacsony jelentkezők száma miatt nem indul ez a képzés a következő tanévben.
 6. Intézményünk Alapító Okiratában az alaptevékenységek között csak a hallássérült sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása jelenik meg, ezért csak ezen különleges bánásmódot igénylő gyermekeket tudja fogadni intézményünk, így azok az tanulók is elutasítva lettek, akik ennek a kritériumnak nem felelnek meg.
   

A felvételi eljárásban maximálisan megszerezhető felvételi pont 200 pont, ebből:

 • legfeljebb 50 felvételi pont szerezhető az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján (7. tanév vége, 8. tanév első félév) öt tantárgyból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy választott idegen nyelv, és egy választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz) vagy a komplex természettudomány.
 • legfeljebb 100 felvételi pont szerezhető a központi matematika és magyar nyelv írásbeli felvételi vizsgaeredmények alapján, és
 • legfeljebb 50 felvételi pont szerezhető az iskolánk által szervezett, az osztályprofilnak megfelelő tantárgy(ak) szóbeli vizsgaeredménye alapján.

Intézményünk által most nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi jegyzék nem a végleges felvételi eredményt tükrözi és nem jelent minden esetben felvételt. A listán elért sorszám jelenleg csak tájékoztatást ad.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a középfokú felvételi eljárás végleges eredményéről 2024. május 2-án írásbeli értesítő levelet küldünk a felvételire jelentkező tanulónak, szőlőjének/gondviselőjének a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére, valamint aznap a végleges rangsor felkerül iskolánk honlapjára is.

A felvételi jegyzéken szereplő sorrendet befolyásolhatják a módosító időszakban az adott tanulmányi területet – intézményvezetői engedéllyel – utólag megjelölő jelentkezők felvételi pontszámai, illetve a nyilvánosságra hozott adatsorokban esetlegesen előforduló – a későbbiekben korrigálásra kerülő – pontatlanságok is.

Az, hogy valaki hátrébb sorolódott, nem indokolja a sorrend megváltoztatását. Ha a tanuló férőhely hiányában mégsem nyerne felvételt az általa megjelölt első helyre, a felvételi rendszer automatikusan a következő helyen besorolt osztályba vagy iskolába próbálja őt elhelyezni, ezért azt javasoljuk, hogy minden felvételiző azt az iskolát és azt az osztályt hagyja meg első helyen, amelybe leginkább felvételt szeretne nyerni.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van 2024. április 8-10-én eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

a) az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
b) az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján (kizárólag az intézmény hozzájárulásával!), új tanulmányi terület megjelölése.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni, valamint intézményt és tanulmányi területet sem lehet a módosító időszakban törölni!


IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR A 2024/2025-öS TANÉVRE osztályonként
(Kattintson az osztálytípus kódjára/nevére a felvételi rangsor megtekintéséhez!)

0001 Általános sportágismereti osztály (9. A)


0002 Humán tantárgyak osztály (9. F)


0003 Angol nyelvi osztály (9. B)


0004 Német nyelvi osztály (9. C)


0005 Biológia-fizika osztály (9. NY)


0006 Biológia-kémia osztály (9. NY)


0007 Matematika-digitális kultúra osztály (9. E)

A listában oktatási azonosító, ill. jelige szerint is kereshet böngészőjének Ctrl+F billentyűkombinációja segítségével, a keresett oktatási azonosítót vagy jeligét begépelve.

A tanulmányi területre felvehető tanulók száma:

9. A: 26 fő
9. B: 28 fő
9. C: 28 fő
9. E: 28 fő
9. F: 28 fő
9.NY: 14 - 14 fő

További kérdés vagy adategyeztetés esetén titkárságunk (babits@pte.hu vagy 06-72/503-656) és Hosszú Barbara (beiskolázásért felelős intézményegység-vezető helyettes) fogadja észrevételeiket (hosszu.barbara@pte.hu).

Az eredményekhez gratulálunk és bízunk abban, hogy minél több
megelégedett jelentkezővel találkozunk a beiratkozáson!
Intézményvezetés